Leaset bil beslaglagt efter vanvidskørsel: Mand kørte 103 km/t i 50-zone

Beslaglæggelse af en bil, ejet af leasingselskab, på grund af vanvidskørsel var retmæssig og ikke i strid med EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen, det har Højesteret afgjort i en dom.

En mandlig bilist er sigtet for vanvidskørsel efter han havde kørt med 103 km i timen, selvom den maksimalt tilladte hastighed var 50 km i timen. Bilen blev samtidig beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bilen var ejet af et leasingselskab der havde leaset bilen ud til et firma, der så benyttede bilen som firmabil for en kvindeligt ansat – og bilisten der kørte vanvidskørsel var kvindens ægtemand, og hun havde ladet manden låne bilen.

Højesteret fastslog, at beslaglæggelse kunne ske efter reglerne herom i retsplejeloven og færdselsloven, og at hverken den danske ordning om konfiskation hos tredjemand generelt eller beslaglæggelsen i det konkrete tilfælde var i strid med bestemmelserne om ejendomsretten i artikel 17, stk. 1, i EU´s charter om grundlæggende rettigheder eller artikel 1 i tillægsprotokol 1 til Den Europæiske Menneskerettig-hedskonvention.

Højesteret lagde ved denne vurdering vægt på bl.a., at den tiltalte bilist havde forklaret, at det ikke vil være umuligt for ham at betale erstatning svarende til bilens værdi til leasingselskabet, hvis bilen måtte blive konfiskeret.

Der var heller ikke grundlag for at udlevere bilen til leasingselskabet mod sikkerhedsstillelse, Landsretten var nået til det samme resultat.

Højesteret mente som Landsretten at den omhandlede personbil bør konfiskeres, herunder at konfiskation ikke vil være i strid med artikel 17, stk. 1, og artikel 52, stk. 1, i EU’s Charter om
grundlæggende rettigheder eller artikel 1 i den første tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret tiltræder derfor, at betingelserne for beslaglæggelse er opfyldt, og stadfæster herefter landsrettens kendelse.

Bilen er dog endnu ikke konfiskeret, idet sagen mod bilisten endnu ikke har været for retten – men alt tyder på at bilen således vil blive konfiskeret efter afgørelserne i såvel Byret, Landsret og Højesteret.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.