Mand idømt fem års fængsel for amfetaminhandel

ODDER: En 38-årig mand er idømt fængsel i fem år for at have medvirket til videreoverdragelsen af i alt fem kilo amfetamin.

NSK har tirsdag fået idømt en 38-årig mand fra Østjylland en straf på fem års fængsel for at have medvirket til handel med fem kilo amfetamin. Sagen blev ført ved Retten i Randers.

Den 38-årige planlagde sammen med to andre medgerningsmænd at afhente de fem kilo amfetamin på Lidl’s parkeringsplads på Banegårdsgade i Odder, hvorefter den ulovlige narkotika skulle videresælges til en større personkreds.

Retten i Randers fandt det bevist, at den 38-årige forud for afhentningen af amfetaminen i april 2020 planlagde, at én af hans medgerningsmænd skulle afhente og videredistribuere tre kilo amfetamin, mens han selv ville tage sig af at videreoverdrage de resterende to kilo.

Den dømte blev varetægtsfængslet sammen med sine to medgerningsmænd i maj 2022 og er fortsat varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.

Den 38-årige modtog sin dom uden at anke.

Specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen siger:

”Dommen var i overensstemmelse med anklageskriftet, og det er tilfredsstillende, at den dømte i tråd med vores påstand er blevet idømt en lang fængselsstraf for at medvirke til en stor amfetamin-handel.”

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
Sagen er ført for retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022.

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3).

NSK har ca. 900 medarbejdere og er opbygget som en politikreds.