Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Marc Sørensen idømt fem års fængsel for vold mod baby

Den 27-årige Marc Sørensen ruskede i april 2017 sin knap tre måneder gamle søn så voldsomt, at det lille barn fik skader i hjernen og blødninger i øjnene. Den grove vold er ved Vestre Landsret torsdag blevet vekslet til fem års fængsel.

(Modelfoto: Østjyllands Politi)

Landsretten har den 28. marts 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor Marc Sørensen var tiltalt for vold mod sin ca. 2½ måneder gamle søn i form af kraftige rusk, stumpe traumer mod hovedet eller lignende betydelig kraftpåvirkning, der blandt andet medførte, at sønnen fik blødninger under den hårde hjernehinde over begge storhjernehalvdele og talrige blødninger i øjenbaggrunden af venstre øje, hvilket resulterede i “Shaken Baby (Impact) Syndrome” hos ham, alt med livsfare og betydelig risiko for varigt mén til følge.

Den tiltalte Marc Sørensen nægtede sig skyldig, men blev i byretten fundet skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Han blev straffet med fængsel i fem år. Tiltalte havde anket til frifindelse og i anden række formildelse. Anklagemyndigheden påstod straffen forhøjet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltale for vold efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom på fængsel i 5 år.

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com