Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Millionerne fosser ud af sundhedskassen

Omsorgscentret Skovsminde. Foto: Arkiv

Gribskov: Et stigende antal sygehusindlæggelser og flere tilflyttere med handikap eller sygdomme sidste år har bidraget til at sætte kommunens sundhedsbudget så meget under pres, at politikerne nu er blevet bedt om at overveje spiserobotter og vasketoiletter til de ældre og handikappede.

Social- og Sundhedsudvalget blev på et udvalgsmøde i går, onsdag, bedt om at forholde sig en stigning i udgifterne på sundhedsområdet.

Kommunen vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets budget vil blive overskredet med 7,3 mio. kr. i 2015 og 2016 og 8,3 mio. kr. i 2017 og 2018, samlet 31,2 millioner kroner. Her skal det bemærkes, at det totale budget for social- og sundhedsområdet er estimeret til 900 millioner kroner årligt.

For at finde penge til merudgifterne oplyser administrationen, at politikerne blandt andet bør reducere i servicen for sundhedsområdet i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. i år og fem mio. kr. i årene 2016-2018, sammenlagt 17,5 millioner kroner. Der kan yderligere findes tre millioner kroner i 2015 ved at udskyde allerede planlagte aktiviteter og indsatser, oplyser administrationen.

Spiserobotter og vasketoiletter

Et eksempel på en spiserobot. Foto: Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S

Spiserobotter kan være vejen frem til større besparelser, foreslår kommunen. Foto: Elektronisk Spiserobot, My Spoon/Bjørn Nielsen Rehab og Hospitalsartikler A/S

Administrationen kommer med en række forslag til, hvordan der kan spares penge. Blandt andet har man foreslået Social- og Sundhedsudvalget, at kommunen hurtigst muligt går i gang med at investere i velfærdsteknologi, der kan gøre borgerne mere selvhjulpne. Administrationen nævner blandt andet spiserobotter, vasketoiletter og en generelt større brug af hjælpemidler som mulige løsninger.

Det vil kunne spare kommunen 3,5 millioner kroner årligt, men der skal samtidig holdes et stramt øje til udgifter for rehabilitering, og hjemmehjælp. Her forelår administrationen, at der bør være en målsætning om “ikke, at bruge en ekstra krone på disse indsatser, med mindre at der er udsigt til på kort sigt mindst at bruge en krone mindre på hjælp til pleje eller praktisk hjælp til borgeren, som der står i oplægget til politikerne i Social- og Sundhedsudvalget.

I udvalget sidder blandt andet Socialdemokraternes Pia Foght, og hun understreger, at robotter og andet velfærdsteknologi ikke må gå ud over borgernes tid med kommunens hjemmehjælpere. Derfor har udvalget bedt administrationen om, at finde på flere alternative løsninger til at spare penge.

– Jeg er generelt tilhænger af velfærdsteknologi, for der ligger god værdi i, at man kan klare sig selv. Spiserobotter har for eksempel værdi for dem, der ikke selv kan spise – men det må ikke ske på bekostning af den menneskelige nærhed, forklarer Pia Foght.

Kold mad en gang om ugen

Politikerne i udvalget for Social og Sundhed har en hel række af muligheder for yderligere at forringe servicen, skulle det blive nødvendigt.

I et såkaldt “kan/skal katalog” (læs: sparekatalog) kan politikkerne vælge mellem en række spareforslag. Man kan for eksempel spare 600.000 kroner, hvis man tvinger de 231 borgere, som i dag modtager mad til egen bolig til at få kold mad til opvarmning en gang om ugen, står der i kataloget.

I dag foretrækker 100 borgere at modtage kold mad til opvarmning to gange ugentligt, mens 131 ønsker varm madlevering alle ugens dage, ofte fordi de ikke fysisk er i stand til selv at varme maden.

Men heller ikke den løsning ønsker politikerne i sundhedsudvalget at pege på – Men det kan ikke udelukkes at blive effektueret i fremtiden.

– Det ville være en god ide, hvis alle der i dag får varm mad hele ugen kan få tilbud at få den varmet op af plejerne, men vi har taget forslaget af bordet i første omgang. På næste udvalgsmøde vil vi få nogle bud på, hvordan vi ellers kan finde pengene, forklarer Pia Foght og understreger, at et andet forslag om at spare på den frivillige indsats også er taget af bordet for denne gang.

Dyre sygehusbesøg

Et andet udgiftsproblem er sygehusområdet , som ligesom handikapområdet koster kommunen mere end forventet. I 2014 havde kommunen ifølge Frederiksborg Amts Avis 1000 flere indlæggelser end beregnet, og det førte til en medudgift på 16 millioner kroner, svarende til cirka 10 procent af den totale udgift i 2014.

Administrationen har derfor inkluderet det øgede antal indlæggelser i prognosen for 2015.

Det hele er dog ikke skidt. En del af kommunens udgift til indlæggelser bliver reduceret gennem statslige midler. Kommunen forventer i den anledning at modtage cirka fem mio. kr. i 2015 via bloktilskud og kompensation fra Region Hovedstaden.

Du kan læse hele sparekataloget her: Kan/skal katalog.

Videre proces

  1. Videre arbejde med prioritering af områder, hvor der skal ske tilpasninger af serviceniveauet
  2. Drøftelser af oplægget til det fremtidige arbejde med rehabilitering, velfærdsteknologi og hjælpemidler

Social- og Sundhedsudvalget, d. 18. februar 2015
Høring
februar / marts 2015
Endelig beslutning af budget og omkostningstilpasning
18. marts 2015

Seneste nyheder:

Tip os!