Annonce

Mobning og sygefravær stiger blandt kommunalt ansatte i Gribskov

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

GRIBSKOV: Mens mobning på kommunale arbejdspladser generelt falder på landsplan, så stiger den i Gribskov. Næsten hver femte kommunalt ansatte i Gribskov Kommune oplever eller har oplevet mobning på arbejdspladsen i 2022. Det viser seneste kommunale trivselsrapport.

Rambøll har foretaget en stor analyse af tilfredsheden blandt medarbejderne i Gribskov Kommune for arbejdsåret 2022. Og analysen viser en række store problemer, som kommunen ikke har formået at tage hånd om siden forrige trivselsundersøgelse.

Samtlige kommunalt ansatte er blevet bedt om at svare på en lang række spørgsmål, som relaterer sig til deres arbejdsplads.

I alt har 1.872 medarbejdere ud af 2.339 inviterede svaret på spørgsmålene i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 80%, hvilket er 4% lavere end 2019-undersøgelsen.

Blandt spørgsmålene er, hvorvidt de ansatte har oplevet vold og mobning, hvad deres syn er på ledelsen og hvad de generelt synes om at arbejde for Gribskov Kommune. Flere af svarene har vist sig at være langt fra tilfredsstillende, konkluderer Rambøll.

Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

 

Mobning udbredt
Blandt de bemærkelsesværdige resultater er antallet af ansatte som oplever mobning på arbejdspladsen.

De ansatte er blevet spurgt, om de har oplevet mobning indenfor de seneste 12 måneder, og her svarer 337 ansatte ja. Det svarer til 18 procent af de adspurgte.

Halvdelen svarer, at mobningen kommer fra en kollega, mens 18% svarer, at de er blevet mobbet af en leder.

Procentdelen som føler sig mobbet er betydeligt højere end gennemsnittet i andre adspurgte kommuner, og er fem procent højere end i trivselsundersøgelsen fra 2019.

Den grønne bjælke viser et gennemsnit fra 19 andre kommer som har lavet samme type trivselsrapport. Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

Den øgede følelse af mobning i Gribskov Kommune er i direkte kontrast med tendensen i de andre kommuner, Rambøll har undersøgt.

“Især mobning springer i øjnene. Siden 2019 er andelen af medarbejdere, der oplever mobning i Gribskov Kommune steget, mens det er faldet i andre kommuner”, konkluderer Rambøll.

Seksuelle krænkelser
Trivselsundersøgelsen har også spurgt ind til krænkende seksuel opmærksomhed, og her svarer 48 ansatte, at de har oplevet sådan en adfærd, hvilket kan variere fra elevatorblikke til uønskede berøringer.

 

1824 ansatte svarede, at de ikke har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Ingen ansatte svarede, at de har været udsat på forsøg på voldtægt.

69% af al uønsket seksuel opmærksomhed stammer fra borgerkontakt. Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

Den krænkende opmærksomhed kommer oftest fra voksne borgere i kontakt med de ansatte, men i 31% af svarene peges der på kollegaer på arbejdspladsen.

Adspurgt om de krænkede har følt, at der er blevet taget hånd om situationen svarer op til 42% nej.

Omvendt er der bedre håndtering i sager, hvor fysisk vold og magtanvendelse er brugt, ligesom også trusler tages hånd om i langt de fleste tilfælde.

Næsten 30% af de adspurgte taler ikke med kollegerne, hvis de møder uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

Mangler faglig stolthed
Undersøgelsen fokuserer også på de ansattes følelse af stolthed over sit arbejde.

Man skal gerne være stolt af sin arbejdsplads, men det kniber i Gribskov Kommune. Resultaterne viser, at ansatte i Gribskov er mindre stolte over deres arbejde når man sammenligner med andre kommuner.

De blå barrer viser forskellen i de ansattes holdninger i Gribskov sammenlignet med gennemsnittet af 19 andre kommuner, som har deltaget i lignende trivselsundersøgelser. Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

 

De ansatte i Gribskov vurderer desuden deres lederes evner lavere end i de andre kommuner, ligesom der procentvist er færre i Gribskov som kan se sig selv som ansat for kommunen om 12 måneder.

Mangelfuld ledelse
Rapporten trækker også nogle fremadrettede konklusioner ud fra de mange svar og spørgsmål.

Blandt andet er der et behov for at lederne bedre kan vise og fastholde en strategisk retning for deres afdelinger.

I rapporten understreges det, at den udviser et helhedsbillede, og at der kan være store forskelle på den generelle tilfredshed målt i de enkelte afdelinger og centre.

Netavisen Gribskov har fået aktindsigt i en række kvalitetsrapporter målt på enkelte centre i kommunen, som viser, at der ganske korrekt er store forskelle på tilfredsheden alt afhængigt af hvilket center man arbejder i.

Tilfredsheden med ledelsen og direktionen i Center for Job og Unge er for eksempel markant lavere end i Center for Byudvikling og Ejendomme.

Nægter at give aktindsigt
Rambøll har også været nede at måle på afdelingsniveau, hvilket inkluderer afdelinger med blot en lille håndfuld medarbejdere.

Netavisen Gribskov har bedt om aktindsigt i disse analyser, hvilket Gribskov Kommune har nægtet med den begrundelse, at de går så meget i detaljer, at det kan være muligt at identificere de enkelte ledere og medarbejdere ud fra deres svar og kommentarer alene.

Vi er trods ned nægtede aktindsigt i besiddelse af en af disse hemmeligstemplede analyser, og den viser, at der kan være noget om snakken.

Analysen er et lille tværsnit af en mindre afdeling i kommunen, hvor de ansatte har fået mulighed for at lufte deres frustrationer i svarskemaet til Rambøll.

Vi ønsker ikke at medvirke til en identifikation af den enkelte afdelingsleder, men vi kan i analysen konkludere, at der i hvert fald i en enkelt afdeling på rådhuset er stor utilfredshed arbejdsklimaet, at ansatte beder om akut hjælp til afdelingen.

Et meningsfyldt arbejde
Målt over en bred kam rummer trivselsrapporten dog også en række positive tegn og tendenser, som kommunen kan arbejde videre med.

Medarbejderne er for eksempel generelt godt tilfredse med betydningen af deres arbejdsopgaver og muligheden for at bruge deres kompetencer bedst muligt.

De ansatte er også gode til at støtte op om hinanden i de forskellige enheder og afdelinger, ligesom man har god tillid til kollegerne omkring sig.

Skalaen går fra 1 til 5. Fra Rambølls trivselsrapport for Gribskov Kommune, 2022.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce