Mød de lokale ‘ildsjæle’ på Biblioteket

HELSINGE: Normalt er det ikke helt gode tegn, når brandvæsnet invaderer biblioteket, men det er nu ganske ufarligt når der er brandmænd overalt på Helsinge Bibliotek.

I perioden 20. maj – 17. juni 2016 er der en massiv tilstedeværelse af brand- og redningsfolk på Helsinge bibliotek,og man meget velkommen til at komme tæt på, og tage de mange sodsværtede ansigter i nærmere øjesyn.

Ansigterne tilhører de knapt 20 lokale brandfolk, der er tilknyttet Falck Helsinge, og deres portrætter indgår i en fotoudstilling, som for en kort periode fremvises på Helsinge Bibliotek, Skolegade 43 i Helsinge.

Der er tale om et fotoprojekt, som oprindeligt kun var tiltænkt skolestuen på Falck brandstationen i Helsinge. Men interessen for billederne har bredt sig som løbeild, og en del af portrætterne er nu endt ud i udstillingen ”Ildsjæle”. Efter endt visning, vender billederne atter tilbage til brandstationen på Frederiksborgvej.

Det er Claus Lind-Rasmussen, der står bag portrætbillederne. Claus er grafiker og fotograf, og har reklamevirksomheden Compres i Helsinge.

–Vi er efterhånden vant til billeder fra dramatiske ulykker. Vragrester, udrykningskøretøjer, redningsfolk med hjelme og masker, fordybet i deres arbejde. Jeg ville vise dem bagefter, når det hele er overstået. Når roen har sænket sig og køretøjer og mandskab er tilbage i brandgaragen – trætte, svedige og sodsværtede, fortæller Claus Lind-Rasmussen til Gribskov Lokalavis, og fortsætter:

–Normalt arbejder jeg på at forskønne produkt- og modelbilleder med billedbehandling. Med billederne af de brandfolk der havde mod på at lade sig fotografere, var det imidlertid mit ønske, at gå den stik modsatte vej. Portrætterne skulle være hudløst ærlige. De skulle være rå og beskidte, som det miljø de beskriver.

Claus er grafiker, fotograf og en af de 18 brandmænd som rykker ud fra Falckstationen i Helsinge 'når lokummet brænder'. (Foto: Claus Lind Rasmussen)
Claus er grafiker, fotograf og en af de 18 brandmænd som rykker ud fra Falckstationen i Helsinge ‘når lokummet brænder’. (Foto: Claus Lind Rasmussen)

Indfaldsvinklen til portrætteringen af de lokale brandfolk, lå ikke særligt fjern for Claus. Han er nemlig selv én af de ildsjæle, der døgnet rundt er klar til at smide hvad de har i hænderne, når alarmen lyder. Og de mennesker han har portrætteret, er hans nære og vellidte kolleger.

–Man ved hvornår man har fanget ægtheden i billederne, når man selv er en del af miljøet og kender mandskabet indgående”, forklarer Claus. ”Men selv om brandfolk er et sammentømret team og har oplevet hinanden på alle tider af døgnet – ja, så kan også de blive tilbageholdne og forfængelige”, griner han.

Når billederne af de portrætterede brandfolk fremstår uden navne, er det et helt bevidst valg – omend Claus et kort øjeblik var fristet til at markere portrætterne med civile jobbetegnelser, for at give et indtryk af den diversitet der er iblandt deltidsbrandfolkene. De bor og arbejder typisk i byen, og har mulighed for at løbe fra deres arbejdsplads når der er behov for hjælp.

–Det er typisk, at brandfolk har en håndværksmæssig baggrund – men her i byen nyder vi godt af en fantastisk alsidighed. Vi har både tømrere, mekanikere, en bager, et par ambulancereddere, en direktør og en afdelingsleder for en international medicinalvirksomhed, fortæller Claus Lind-Rasmussen om sine kollegaer.

–Men det er ansigterne og mennesket i billedet, der er essentielt. De rummer deres helt egen unikke historie. Og det er sådan man oplever os ude i virkeligheden. Anonyme – i en samlet holdindsats. Jobbetegnelser er for en tid ensrettet et helt andet miljø. Så er vi alle brand- og redningsfolk, slutter den aktive fotograf og brandmand.

”Ildsjæle”
Fotoudstilling på Helsinge bibliotek
v/Claus Lind-Rasmussen
20. maj – 17. juni 2016

poster_50x70cm

FAKTA:
Helsinge brandvæsen udgør sammen med brandvæsnet i Gilleleje det samlede brand- og redningsberedskab i Gribskov kommune. De to stationer har hvert deres slukningsområde pga. kommunens størrelse, men assisterer hinanden efter behov. Det er Falck der står for entreprisen, og alle brandmænd (i Helsinge ca. 18 stk.) er deltidsansatte. Brandstationerne er ubemandede, og brandfolkene alarmeres via personsøgere (pagere), og skal herefter hurtigst muligt møde på brandstationen. Brandkøretøjerne skal være bemandede og afgå indenfor 5 minutter. Døgnet rundt, alle årets 365 dage.

Ud over brandslukning varetages en lang række redningsopgaver, som eks. frigørelse ved færdselsuheld, indsats ved uheld med kemikalie- og oliespild, dyreredning samt i situationer, hvor der på den ene eller anden måde opstår akut fare for mennesker og dyr.

Pr. 1. januar 2016 blev brandvæsnet i Gribskov kommune, sammenlagt med beredskaberne i Furesø, Egedal, Frederikssund, Hillerød og Halsnæs under navnet Frederiksborg Brand- og Redning – i sidste ende med henblik på at bespare beredskaberne.

Brandvæsnet i Gribskov afventer p.t. byrådets evaluering af indsigelser fra brandvæsnets øverste myndighed, Beredskabsstyrelsen, om med spareplanerne, at ”svække robustheden i kommunens beredskab”.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?