Naboer om kommende 42 meter høj telemast i sommerhusområde: “Hvad har i gang i?”

GRIBSKOV: Der ledes med lys og lygte i disse år efter egnede placeringer til de altid forhadte telemaster. Masterne skal dele både internet og mobiltelefoni ud til alle landets hjørner, men hvor går grænsen, spørger mange; blandt andet en gruppe naboer, som mener, at en mast på 42 meter midt i et hyggeligt sommerhusområde nær Arresø er for meget af det gode.

Teleselskabet Telenor Danmark har anmodet Gribskov Kommune om lov til at placere en såkaldt gittermast på 42 meter ved et knæk i vejen på Ryvænget, hvor der er vurderet at være 40 kvadratmeter ledig plads i rabatten. Ryvænget er placeret området ‘Sandet’, et lille sommerhusområde midtvejs mellem Ramløse og Asserbo nær Arresø.

Masten placeres i det markerede område.

Masten er langt fra populær hos flere af naboerne, der mener, at den både vil skæmme området ved at rage langt over træerne og trække huspriserne ned. Dertil stiller de spørgsmål til processen bag placeringen, blandt andet at det lille areal der er udsat til at rumme masten og et elskab er på de omtalte 40 kvadratmeter, som planerne foreskriver.

Den lokale TV station TV Nordkysten var for nyligt forbi Ryvænget for at tale med en gruppe naboer om deres bekymringer og spørgsmål til processen bag beslutningen. Indslaget kan du se i sin helhed nederst i artiklen.

Telenor: Et samfundsansvar
Telenor Danmark svarer, at de efterlever et krav fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om at levere mobildækning i området.

“Placeringen er valgt, fordi vi her kan opnå optimal effekt af netværksudstyret og dermed sikre god mobildækning i området samt imødekomme styrelsens krav. Vi har undersøgt en række andre mulige placeringer i området og været i kontakt med flere borgere, som dog ikke har ønsket at udleje deres arealer til mobilmasten. Dele af området er desuden beskyttet af forskellige typer af fredninger, hvilket også begrænser mulighederne for placering af netværksudstyr”, skriver selskabets pressechef Cecilie Bruun Iversen i en mail til Netavisen nu.

OBS: Ovenstående kort stammer fra et referat af et møde i kommunens planudvalg.  Telenor har efter artiklens udgivelse oplyst avisen, at der desværre er opgivet en forkert adresse på kandidat nr. 4 på kortet. Der skulle i stedet have stået en nærliggende adresse.

Vi har her på Netavisen taget kontakt til formand for Planudvalget Bo Jul Nielsen (R) for at spørge ind til sagen og forsøge at hente en række svar til naboernes spørgsmål. Vi opdaterer artiklen, såfremt det lykkedes.