Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Årsrapport: Nationalpark Kongernes Nordsjælland gør status over 2021

NORDKYSTEN: Bestyrelsen i Nationalpark Kongernes Nordsjællands er klar med en årsrapport over 2021, som er parkens første år i fuld drift. Og rapporten peger på indtil flere positive tendenser. Du kan hente rapporten her.

Nationalparken har trods corona-krise nået i land med en række projekter sidste år. De beskrives i en udgivet årsrapport, som udgives i både trykt og digital format.

Alle interesserede er velkomne til at hente et eksemplar i nationalparkens inforum på Esrum Møllegård. Du kan hente den elektroniske version nederst i denne artikel. Den er på 28 sider og hentes i et PDF-format.

Grafik: Fra årsrapport 2021, Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Naturen i fokus
Nationalparkfonden arbejder blandt andet for at skabe ny natur og styrke den eksisterende, og i løbet af 2021 har nationalparken blandt andet etableret nye og bedre levesteder for padder, sommerfugle, flagermus og hugorme.

“Blandt nationalparkens lodsejere er flere glade for at stille areal til rådighed og bidrage til mere natur i nationalparken. I Esbønderup har nationalparken fået oprenset et vandhul hos en privat lodsejer, hvor der nu er skabt bedre vilkår for frøer, tudser og salamandere, ligesom der på Arrenæs er genoprettet tre vandhuller for at bidrage til at sikre bestanden af den sjældne løgfrø”, lyder det fra bestyrelsen i en udsendt pressemeddelelse.

Der peges også på et projekt, hvor en af de gamle militærbunkere i Gribskov er omdannet til et levested for flagermus, der gerne bor i bygninger. Det gælder for eksempel den i Danmark fåtallige frynseflagermus, som er registreret i den centrale del af Gribskov.

Det forsvundne lystslot
Nationalparken arbejder også for at bevare det kulturhistoriske landskab, og en måske glemt perle, det forsvundne lystslot Frydenborg i den nordlige del af Hillerød, er i færd med at blive kortlagt.

Lystslottet blev revet ned i slutningen af 1600-tallet, og i juni 2021 gik nationalparken i samarbejde med arkæologer fra Museum Nordsjælland på jagt efter resterne af lystslottet. Selvom fundamentet af slottet endnu ikke er dukket op af mulden, bød udgravningen på flere spændende fund, blandt andet en sølvmønt dateret 1661.

Nye friluftsfaciliteter i nationalparken
Rapporten peger på tre af nationalparkens helt særlige milepæle i 2021: Opførelsen af tre store friluftsfaciliteter, som giver besøgende mulighed for at komme tæt på fugle og pattedyr i nationalparken.

Ved Dronningholm Mose er der opført et bæverobservationsskjul, som giver muligheder for at iagttage bæverne i deres naturlige levested. I Tisvilde Hegn har nationalparken sammen med Naturstyrelsen etableret en hjorteobservationsplatform, og ved Holløse Bredning er opført en fugleobservatørplatform, som giver adgang for alle fugleinteresserede, også til de gæster, som har funktionsnedsættelser.

Regnskab i plus
Rapporten rummer også et regnskab, og den viser, at parken sidste år kunne putte lidt over to millioner kroner på opsparingskontoen, som nu lyder på lidt over 10 millioner kroner.

Stort set alle parkens indtægter består af en finanslovsbevilling på 9,4 millioner kroner, som er givet for at parken kan realisere sin nationalparkplan for perioden 2020-26. Udgifterne er mangeartet og inkluderer finansiering af projekter, lønninger, administration m.m.

Et overblik over parkens udgifter. Grafik: Fra årsrapport, Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Årsberetningen kan hentes og læses ved at klikke her: Årsrapport, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, 2021.

Seneste nyheder:

Tip os!