Klage over Kulturhavnen er afvist

GILLELEJE: Natur- og Miljøklagenævnet afviser alle klagepunkter fra borgerforeningen ‘Pas På Gilleleje’ omkring parkeringspladser i byggeriet af Kulturhavnen.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en ny afgørelse afvist en klage over Gribskov Kommunes sagsbehandling af parkeringspladser ved Kulturhavnen, det meddeler gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Afgørelsen er an afvisning af den klage, som var indgivet af ‘Pas på Gilleleje’ ved advokat Karoly Nemeth.

Klage afvist pga forældelse
Gribskov Kommune udstedte 31. maj, 2013 byggetilladelse til 1. etape af Kulturhavnen, og her blev der givet dispensation til, at parkeringspladserne kunne opføres andre steder end direkte under byggeriet. Denne dispensation tager Natur- og Miljøklagenævnet ikke stilling til, da klagen er indgivet for sent.

Borgergruppen og dens advokat har desuden klaget over en dispensation til etablering af parkeringspladser i forbindelsen med den 2. etape af Kulturhavnen. Denne del af klagen er klagenævnet uenig i.

Af afgørelsen fremgår det, ifølge pressemeddelelsen fra Gribskov Kommune, at:

”Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i den del af klagen, der omhandler spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kan meddele tilladelse til, at parkering i forbindelse med gennemførelsen af byggeriets etape 2 kan ske uden for lokalplanområdet”.

”Nævnet finder endvidere ikke grundlag for at fastslå. at den foretagne sagsbehandling skulle have været baseret på usaglige hensyn, eller at der undervejs skulle have foreligget inhabilitet i forbindelse med sagens behandling i kommunen.”

Grundet en ny leverandør af portal til Natur- og Miljøklagenævnet er den nye afgørelse desværre ikke kommet på Natur- og Miljøklagenævnet’s hjemmeside og Gribskov lokalavis kan derfor ikke linke til den pt.

– Det er dejligt, at vi har engagerede borgere, som følger opmærksomt og kritisk med i Kulturhavnens tilblivelse. Det er vigtigt, at vi har åbenhed om processen. Kulturhavnen er en vigtig brik i Gillelejes vækst, så vi skal ikke have beskyldninger om urent trav hængende over projektet. Jeg er tilfreds med, at statens uvildige nævn nu har undersøgt sagsbehandlingen og konstaterer, at reglerne er fulgt, siger Borgmester Kim Valentin i den udsendte pressemeddelelse.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?