Grundejere: Høringsfristen på kloakering i Ramløse bør forlænges

DEBATINDLÆG: Grundejerforeningerne (i Ramløse, red.) ønsker høringsfristen forlænget til august 2023. Gribskov Forsyning har meddelt, at de er på vej med et for-undersøgelsesprogram som iværksættes for at tilvejebringe et opdateret grundlag. Hele byområder i Ramløse har vist sig ikke at være regnvandskloakeret på grund af nedsivning, f.eks. Møllelodden.

DEBAT: Der skal følges op på bopælspligten

DEBATINDLÆG: I efteråret 2021 afdækkede Berlingske Tidende, at der specielt i Tisvildeleje er en tendens til at flere helårshuse ikke er beboet. Ingen har adresse i husene, og ingen betaler kommuneskat i de pågældende ejendomme. Når et helårshus ligger i byzone, så er der bopælspligt. Det har Byrådet i Gribskov Kommune aktivt besluttet.

DEBAT: Flere mindre boliger er godt for Ramløse

DEBATINDLÆG: Det er positivt for Ramløse, at Gribskov kommunes Planudvalg har igangsat udarbejdelse af lokalplan for Ramløse Øst. Mange ældre, enlig og par, der nu bor i parcelhuse og ejendomme i og omkring Ramløse, har i mange år efterspurgt mindre boliger i Ramløse. Boliger med begrænsede vedligeholdelses opgaver.

DEBAT: Separatkloakering i Ramløse – gør kommune og forsyning regning uden vært?

DEBATINDLÆG: Grundejerforeningerne i Ramløse ved Arresø er efter offentliggørelsen af Gribskov Kommune og Gribskov Forsynings plan om at separatkloakere Ramløse stadig rystede over en proces, som det efterfølgende viser sig er foregået på et lidet oplyst grundlag – og som vil påføre både grundejerne og forsyningen endog meget store omkostninger.

DEBAT: Stop hysteriet om affaldssortering

DEBAT: Igennem den seneste uge har man kunne læse at ca. 30 % af landets kommuner, endnu ikke har igangsat planerne om ændret affaldssortering, i henhold til den nye bekendtgørelse.

Debat: Bevægelse styrker børns trivsel.

DEBAT: Børns trivsel er af afgørende betydning for deres fremtidige udvikling. Det ved vi og alligevel viser det sig vanskeligt at lave de nødvendige politiske prioriteringer for at løse den stigende mistrivsel blandt børn.

DEBAT: En bekymrende byudvikling uden det store fremtids overblik

DEBAT: Vi må i Dansk Folkeparti sige, at vi bliver mere og mere bekymret, når Gribskov Kommune udvikler boligområder rundt om i vores kommune – ikke mindst på det trafikmæssige område mener Dansk Folkeparti, at det gevaldig halter.  Det er på baggrund af de sager, på dagsordnen til Planudvalgsmødet d. 29 november 2022, hvor der […]

KRONIK: Dygtige medarbejdere i ældreplejen skal belønnes

For nylig havde jeg en diskussion med nogle af mine gode venner i mit faglige netværk. Den handlede om lønninger i ældreplejen hvor jeg går ind for, at man skal have lov til at forvalte lønnen på den enkelte arbejdsplads. Tanken var, at man på den måde kunne have flere muligheder for at fastholde de […]

DEBAT: Udvikling af Gilleleje bymidte peger mange år frem

DEBATINDLÆG: Kommunen er i øjeblikket vært for en borgersamling, hvor 30 personer er inviteret til at arbejde med, hvordan Gilleleje kan tage sig ud i fremtiden. Det er en spændende proces og et samarbejde mellem kommune, beboere og erhvervsdrivende i en form, som vi ikke har prøvet før.

VALGDEBAT: En hjælpende hånd – NU

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Brian Lyck Jørgensen

DEBATINDLÆG: Inden udskrivelsen af folketingsvalget indgik regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne en aftale om vinterhjælp fra 1. januar 2023