Netto-udvidelse skaber bekymring i Gilleleje

Netto, Vesterbrogade 30, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune 2

Gilleleje: Netto har vokseværk og ønsker mere plads at boltre sig på i Gilleleje. Planen er at nedrive den eksisterende butik på ca. 550 kvadratmeter og erstatte den med en ny og større butik på 1000 m2.

Den nye butik bliver med saddeltag ud til Vesterbrogade og et mindre dominerende fladt tag mod boligvejen Svend Henriksensvej. Samtidigt er al parkering flyttet til den østlige side af bygningen for at imødekomme ønsket om sluttet facade i Vesterbrogade, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Der er søgt dispensation fra Lokalplan 15.49 for Gilleleje Bymidte fordi bygningen er mere end 10 meter dyb og ikke opføres som sluttet bebyggelse. Dagligvarebutikken vil også medføre en bebyggelsesprocenten på ca. 60% i stedet for 40% som ellers er maksimalt tilladt i lokalplanen.

Bygningens højde er også højere end tilladt. Med ca. 10 meter vil supermarkedet rage 2,5 meter højere end lokalplanen tillader.

Netto, Vesterbrogade 30, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune 2
Netto, ud mod Svend Henriksens Vej, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune.

Kritiske høringssvar

Planen har været ude i offentlig høring, og der er kommet en række svar fra naboer og andre interessenter. Der er blandt høringssvarene især bekymring over for mulige støjgener afledt af den større tilstrømning af kunder og varevogne. Der er også bekymring for trafikale gener, særligt i sommerperioden. Andre naboer bekymrer sig for om parkeringsforholdene bliver gode nok, og om bygningen vil skæmme udsigten.

Kommunens har svaret på bekymringerne og forsikrer, at parkeringsforholdene er afstemt, og at der ikke ventes større gener for hverken støj eller trafik. Det forudsættes blandt andet, at Netto overholder gældende miljøkrav for støj, og at kæden vil lave støjberegning og efterfølgende målinger for at sikre mindst mulig gener.

Der er også positive tilkendegivelser blandt høringssvarene, dog ikke nær så mange som antallet af negative. Blandt andet roses det arkitektoniske udtryk, ligesom betydningen for forretningslivet i den pågældende del af Vesterbrogade også vurderes positivt.

Netto, Vesterbrogade 30, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune 2

Netto, Vesterbrogade 30, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune 2
Netto, Vesterbrogade 30, Gilleleje. Grafik af Gribskov Kommune 2

Få nyhederne direkte i din indbakke. Tilmeld Netavisen Gribskov nyhedsbrev.

Rubrikannoncer

Begivenheder

TV Nordkysten

Opret Rubrikannonce

Indsend begivenhed

(Det er gratis)

Indsend seværdighed

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du gratis kan få annonceret din seværdighed på Netavisen Gribskov.

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?