Nødbehandlere i brandvæsnet skal spares væk

GRIBSKOV: Brandvæsnet i Gribskov har i dag fem nødbehandlere tilknyttet hver brandstation, men idet brandvæsnet i Gribskov er en del af Frederiksborg Brand & Redning så fjernes disse folk fra brandbilerne d. 01. oktober – og det kan betyde forskellen på liv eller død for borgerne. Byrådet er end ikke blevet spurgt i sagen.

Brandvæsnets Nødbehandlere er ofte den første hjælp som tilskadekomne møder ved en ulykke, om det så er en brand, trafikuheld eller anden tilskadekomst hvor brandvæsnet tilkaldes. Grundet de tidligere besparelser på ambulanceområdet, og ikke mindst nedlæggelsen af Paramedicinerbilen i Gribskov, kan en ambulance være længe undervejs.

Derfor har i alt 10 Nødbehandlere været tilknyttet de to brandstationer i Gribskov Kommune siden 1999, men deres funktion som Nødbehandlere stryges nu med et pennestrøg pr. 1. oktober – og uden de lokale byrådsmedlemmer er blevet spurgt, hvilket har ført til skarpe protester.

Ofte første hjælp på stedet
Netop nødbehandlernes kompetencer gør at der kan iværksættes en præhospital behandling af de tilskadekomne med det samme, og ikke først når ambulancen kommer frem. Således er det sket flere gange i Gribskov, at nødbehandlerne både har anlagt halskrave og fået tilskadekomne lagt på spineboard før ambulancerne er kommet frem.

Sidst dette skete var ved en voldsom soloulykke i Skærød i juni måned, her måtte nødbehandlerne behandle de fire tilskadekomne i et stykke tid indtil ambulancerne fra Helsingør, Frederikssund og Fredensborg nåede frem. Ligeledes vil muligheden for at give brandofre ilt forsvinde, idet denne handling netop kræver en nødbehandler uddannelse som giver den lægelige kompetence.

Unødvendigt ifølge Frederiksborg Brand & Redning
Ifølge Jesper Marcussen, Strategi & Koordination hos Frederiksborg Brand & Redning, er der en ganske logisk årsag til nedlæggelsen af de ialt 10 nødbehandlere hos brandvæsnet i Gribskov:

– Nødbehandlingen hører ikke ind under Beredskabsloven, det er noget Præhospitalt som reelt hører til under Region Hovedstaden og den viden som Nødbehandlerne har – den har brandfolkene faktisk i forvejen, forklarer Jesper Marcussen fra Frederiksborg Brand & Redning.

– Som jeg lige husker det – og uden at være sikker – så tager det 16 timer at blive nødbehandler, mens brandfolkene har 37 timers førstehjælp der løbende vedligeholdes. De 37 timer er fordelt på 12 timer almindelig førstehjælp og 25 timer med håndtering af tilskadekomne, og sidstnævnte matcher ca. 90-95% af den uddannelse som nødbehandlerne har, siger Jesper Marcussen.

En af de behandlinger som nødbehandlerne kan give til røgforgiftede er behandling med en iltmaske, det er en behandling som kræver en lægelig kompetence og derfor ikke er for den almindelige førstehjælper at udføre – og som tidligere anført er dette en præhospital behandling som hører under Region Hovedstaden.

– Vi er her lidt ude i om brandfolkene kan og om brandfolkene må, det er jeg faktisk ikke helt sikker på – men jeg ved at de kan. Det er dog noget som i må høre mere præcist om hos brandfolkenes arbejdsgiver, Falck, siger Jesper Marcussen fra Frederiksborg Brand & Redning til Gribskov Lokalavis.

Det er dog ifølge Gribskov Lokalavis’s oplysninger ikke Falck som har ønsket at fjerne nødbehandlerne, men derimod Frederiksborg Brand & Redning som brandvæsnet i Gribskov blev en del af pr. 1.januar 2016.

Hvad der formentlig er en overraskelse for de fleste, er at den vedtagne ‘Risikobaserede Dimensionering Frederiksborg Brand & redning’ ikke eet eneste sted nævner brandfolkene med nødbehandler uddannelsen, selvom nødbehandler eller nødbehandling indgår flere steder i teksten.

– Når der i den tekst skrives nødbehandling eller nødbehandlere, så er der ikke tale om nødbehandlerne som sådan, men derimod den hjælp / førstehjælp som brandfolkene i almindelighed yder på stederne, forklarer Jesper Marcussen.

Ved gennemsyn af papirer fra tidligere år kan det ses at besparelsen ved at fjerne uddannelsen og vedligeholdelsen af nødbehandlernes kompetencer udgør på årsbasis 22.000,- for alle 10 mand.

Viceborgmester er dybt overrasket
Nedlæggelsen af nødbehandlerne er tilsyneladende sket i al stilhed, og blevet listet igennem som en tyv om natten. Fra flere kilder oplyses det at meningen var at nedlæggelsen skulle ske i stilhed, og uden at underrette de lokale politikere om det – de skulle selv opdage det.

De byrådsmedlemmer som Gribskov Lokalavis har været i kontakt med, trods sommerferien, er særdeles overraskede og fastslår at de hverken har hørt eller accepteret en reducering af brandvæsnet – tværtimod.

– Jeg er dybt overrasket over denne oplysning, det er noget som Byrådet ikke har hørt om eller godkendt på nogen måde. Jeg kan ikke se at man kan fjerne nødbehandlerne fra brandkøretøjerne uden at spørge Gribskov Kommune først, og det lyder ikke specielt attraktivt at de bliver fjernet, siger en noget overrasket Jannich Petersen, Viceborgmester i Gribskov Kommune til Gribskov Lokalavis.

– Nu ved jeg ikke om dette er blevet behandlet i Beredskabskommisionen, men Borgmester Kim Valentin har ikke orienteret Byrådet om at der er noget der bliver sparet væk d. 01. oktober, fastslår Viceborgmester Jannich Petersen (V).

– Det kommer ikke til at ske
Meldingen fra Bo Jul Nielsen, medlem af Byrådet for Socialdemokratiet, er klokkeklar da Gribskov Lokalavis fanger ham på en mobiltelefon:

– Det der er ikke noget som vi har godkendt i Økonomiudvalget, tværtimod har vi netop betalt for at beholde præcist det samme beredskab som vi hele tiden har haft, så der skal ikke fjernes noget som helst fra vores beredskab, fastslår Bo Jul Nielsen (A)

Bo Jul Nielsen vil undersøge sagen og tage den op i Økonomiudvalget efter sommerferien, og tilføjer en afsluttende kommentar til den planlagte fjernelse af nødbehandlerne:

– Jeg kan sige det kort og godt, det der kommer ikke til at ske.

Solouheld FU fastklemt 11062016 helsinge (2)
Senest i juni måned arbejdede nødbehandlerne med fire kvæstede efter et trafikuheld, her blev de behandlet med bla. halskrave og spineboard – en mulighed som Frederiksborg Brand & Redning nu vil fjerne. (Arkivfoto: Allan Andersen)

FAKTA:
Nødbehandler
Nødbehandler er betegnelsen på en person, som har gennemgået en særlig uddannelse, der giver mulighed for at yde førstehjælp på højt niveau. Udover de elementer, som indgår i et almindelig førstehjælpskursus, vil nødbehandleren typisk være uddannet i at give ilt og betjene udstyr som f.eks. pulsoximeter, blodsukkerapparat, blodtrykapparat, sug, halskrave og spineboard. Desuden vil nødbehandleren kunne anvende automatisk ekstern defibrillator (AED), også kaldet hjertestarter.

Beredskabskommisionen:
Beredskabskommisionen består i dag af borgmestrene for Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune og Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi, en medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere, samt en repræsentant valgt af de frivillige.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?