Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Normaltid øger påkørsel af dyrevildt.

NORD: Natten mellem lørdag og søndag skifter Danmark fra sommertid til normaltid. Det medfører øget risiko for påkørsel af vildt, advarer Falck.

Denne ‘Bambi’ blev ramt af en bil 31. maj, den blev senere skudt da den havde brækket bagbenene. Bilisten havde ikke ringet ind om påkørslen, så dyret led i timevis indtil en fodgænger fandt dyret ligge lidende i en å i Dronningmølle. (Foto: Allan Andersen)

Dyr kender ikke klokken, og overgangen fra sommertid til normaltid er hvert år  årsag til mange påkørsler af dyrevildt.

– Med skiftet flyttes dyrenes myldretid om eftermiddagen til en time tidligere, og det betyder, at den kolliderer med
menneskers myldretid, og det øger risikoen for kollisioner mellem dyr og biler”, siger Allan Bruun Rasmussen, der er Falcks vildt & dyrekonsulent.

Specielt efter at langt de fleste brakmarker er fjernet i den danske natur, skal dyrene vandre længere og længere mellem fødekilder og skjulesteder og dermed krydse flere vejbaner til stor fare for dem, men også for bilister.

”Der sker ulykker med både svær materiel skade som følge af dyrepåkørsler, men også dødsulykker. Årligt mister mindst to til tre personer livet efter sammenstød med et dyr. Ikke af selve sammenstødet, men fordi de i panik forsøger at undvige og støder sammen med modkørende biler eller ind i et vejtræ”, siger Allan Bruun Rasmussen, der vurderer, at mange solouheld kan skyldes, at bilisten har forsøgt at undvige et dyr.

Falck oplever i disse år en stigning på landsplan i antal påkørsler af de største hjortearter, som kronvildt og dåvildt, hvilket ved påkørsel medfører langt større  materielle skader, samt en øget risiko for langt alvorligere personskader.

”Det er anslået, at mellem 20.000 og 25.000 rådyr og andre hjorte mister livet i trafikken hver år og problemet er stigende, da den danske bestand af både vildt og biler vokser – og det er allerede nu et skræmmende højt tal”, siger Allan Bruun Rasmussen, der for tiden afprøver to typer interaktive vildtadvarselssystemer i GribSkov i Nordsjælland og Rold Skov i Nordjylland som led i at øge trafiksikkerheden.

Falck giver følgende råd til bilister, der kører gennem naturområder: 

• Hold øje med advarselstavler om hjortevildt.
• Sæt farten ned og udvis agtpågivenhed især i daggry og skumring hvor langt
de fleste vildt arter har øget aktivitet.
• Har du set et stykke hjortevildt krydse vejen foran dig, så kommer der
sandsynligvis flere. Vildt krydser yderst sjældent en vej alene.
• Ser du vildt tæt på vejen skal du ikke regne med, at det nødvendigvis
bevæger sig væk fra vejen – det kan lige så godt finde på at springe ud.
• Det bedste er at bremse og holde fast i rattet. Hvis en undvigelse forsøges,
skal man køre bagom, da et rådyr aldrig vil vende om.

Hvis uheldet alligevel er ude, skal man underrette Dyrenes Vagtcentral på 1812. Dyrenes Vagtcentral vil herefter sørge for, at vildtet bliver afhentet og eventuelt aflivet af Falck.

Denne assistance er gratis for bilisten, da Dyrenes Beskyttelse og Falck i fællesskab finansierer dyreambulancen.

Hvis det påkørte dyr er løbet væk, vil Falck og Dyrenes Vagtcentral foranledige, at det bliver opsporet af en schweisshundefører.

På alle landets Falck-stationer kan bilister gratis få udleveret en særlig streamer, som kan benyttes til afmærkning af dyret.

Streameren er udarbejdet af Falck i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Skov- og Naturstyrelsen og Schweisshundeforeningen.

(Text: Falck.dk)

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com