Ny bydel under udvikling i Helsinge

Der er nu udpeget fire teams af arkitekter, der henover efteråret skal tegne hvert deres forslag til, hvordan en helt ny bydel i Helsinge Nord skal se ud.

Området består i dag af landbrugsjord og smukke naturområder med moser, søer og enge. I oplægget til konkurrencen er der lagt vægt på, at det naturlige islæt skal bibeholdes, samtidig med, at der skabes et varieret boligområde, med plads til mennesker.

Helsinge Nord skal udvikles som en bydel med grønne områder, mødesteder, regnvandshåndtering, infrastruktur, boligområder og togforbindelser via et kommende trinbræt.

Arkitektkonkurrencen kørte som en prækvalifikationskonkurrence så de teams, der har ønsket at deltage i konkurrencen, har kunnet indsende en fyldestgørende ansøgning til kommunen. Herefter er de indkomne ansøgninger blevet gennemgået og bedømt på deres teams sammensætning ifht. at løse opgaver indenfor byplanlægning, bybygning, landskabsudformning, miljø og bæredygtighed.

20 ansøgninger var kommet ind ved tidsfristens udløb den 19. august, og fra de 20 ansøgninger er der nu kun fire tilbage i opløbet langs langsiden op mod målstregen.

– Den 9. november afleverer de fire teams deres forslag, hvorefter en dommerkomité bedømmer og udpeger en vinder. Vinderen offentliggøres ved et særskilt arrangement inden jul, oplyser Gribskov Kommune.

De fire teams der fortsat er med i opløbet er:

Team Vandkunsten
Den meget erfarne tegnestue Vandkunsten står i spidsen for et bredt og velkvalificeret team. Vandkunsten er en meget velanset tegnestue, der især er kendt for deres gode forståelse for boligbebyggelser i menneskelig skala, gode og helstøbte helhedsplaner samt en utrættelig appetit på og ordentlig tilgang til byplanlægning. De tre underrådgivere byder ind med både innovative, strategiske by- og landskabskompetencer (STED) samt to ingeniørrådgivere med fokus på klima og bæredygtighed (DEM & Esbensen) og trafikplanlægning (Norconsult).

Totalrådgiver:
Tegnestuen Vandkunsten A/S
Underrådgiver:
STED by og landskab ApS
Dansk Energimanagement & Esbensen A/S
Norconsult AB

Team SLA 
Teamet er et skarpt tilskåret team,  der ledes af landskabstegnestuen SLA. SLA arbejder strategisk med by- og landskabsplanlægning – altid med udgangspunkt i landskabets og stedets kvaliteter. SLA flankeres af en spændende up-coming tegnestue, Lendager Arkitekter, der allerede har markeret sig som en af Danmarks mest bæredygtige og ressourcebevidste tegnestuer. De to tegnestuer styrkes yderligere af trafikingeniører fra VIA Trafik og miljø- og klimaeksperter fra Orbicon.

Totalrådgiver:
SLA A/S
Underrådgiver:
Lendager Arkitekter ApS
Orbicon A/S
VIA Trafik A/S

Team EFFEKT
Teamet ledes af en, af den nyere generations helhedsorinterede tegnestuer, der integrerer byplanlægning, strategi og arkitektur: EFFEKT Arkitekter. De hollandske landskabsarkitekter Karres+Brandt har et skarpt fokus på at skabe optimale udviklingsbetingelser for landskabet, herunder veludviklede metoder til realiseringen af planerne. Ingeniørvirksomheden Atkins tilfører teamet specialer i både bæredygtighed, klima og infrastruktur. Konsulentvirksomheden Trafikplan deltager med viden om trafik- og mobilitetsløsninger. Endelig er der den strategiske rådgivning i byudvikling fra rådgivningsfirmaet CFBO.

Totalrådgiver:
EFFEKT Arkitekter ApS
Underrådgiver:
Karres en Brands landschaparchitecten b.v.
Atkins Danmark A/S
CFBO – Cassøe Frost Borchmann ApS
Trafikplan ApS

Team Arkitema
Arkitema er som Danmarks største tegnestue, leverandør af en meget bred vifte af velfunderede kompetence. Arkitema i front for teamet dækker således byplanlægning, landskabsarkitektur, boligarkitektur og etapeplanlægning. Arkitema suppleres af ingeniører med specialer indenfor infrastrukturplanlægning, miljø, klima, bæredygtighed, støjberegninger, natur og biodiversitet.

Totalrådgiver:
Arkitema Architects k/s
Underrådgiver:
MOE A/S

”Vi er naturligvis meget glade for at få chancen for at skabe en markant, attraktiv og moderne bydel i Nordsjælland. Vi mener, at området i kraft af nærheden til landskabet, de beskyttede søer, gamle gårde og højt til himlen, samt den relativ korte afstand til København, vil blive attraktivt for mange, og vi vil skabe et område, der gør en forskel for de mennesker, der skal færdes der,” fortæller forretningsområdechef i Arkitema Architects, Urban, Heidi Hjort Thuesen.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?