Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Ny dispensation: Bistro No 3 i Gilleleje får tre år mere

GILLELEJE: Tallet tre må have en særlig betydning for ‘Bistro No 3’ på Havnevej 3 i Gilleleje. Og nu har bistroen ved hjælp af et heldigt smuthul fået endnu en grund til at elske det lille krøllede tal. Bistroen har fået en særlig dispensation, der giver dem lov til at servere mad tre år mere.

Alt var lykke og idyl, da bistroens to indehavere, Michael Olsen og Peer Pihl Petersen, for tre år siden fik tilladelse til at omdanne stueetagen i Havnevej 3 til en restaurant på 142 m² med plads til 40 spisende gæster inde i restauranten og 32 gæster udendørs.

Glæden fik dog et alvorligt skår, da Planklagenævnet den 13. april sidste år ophævede kommunens byggetilladelse. En restaurant med 72 spisende gæster kunne ikke karakteriseres som en ”mindre restaurant”, som lokalplanen tillader i området. Desuden vil den tilladte udeservering medføre, at områdets karakter af boligområde blev brudt, ligesom den ville være til ulempe for naboerne.

RELATERET LÆSNING: Politikerne klar til at redde Bistro No 3 – Nu flytter naboerne

Og så var gode råd dyre. For uden en tilladelse, ingen servering. Der var heldigvis et smuthul. Ejerne kunne søge dispensation til i det mindste at bevare de eksisterende forhold indtil et kommende plangrundlag for Gilleleje By engang er endeligt vedtaget. Sådan en process kan tage op til tre år, og hvis nu der i det nye plangrundlag bliver mulighed for en større restaurant, så vil det være forkert at fjerne den nuværende.

Ejerne: Vi gør vores bedste
I ansøgningen om dispensation skriver indehaverne, at “Bistro No 3” er en veldrevet og ordentlig restaurant, hvor man gør sit bedste for at tilpasse sig byens karakter.

“Vi har siden opstart haft stor succes hos publikum, og fået ufattelig mange tilkendegivelser på, at dette virkeligt var noget byen manglede. Vi gør en ære i, at forretningen står pænt udaftil og har på intet tidspunkt haft ballade eller andre skærmydsler, hverken med politi eller naboer”, skriver de i ansøgningen.

Ejerne anfører også, at de har lavet flere tiltag for at mindske støj og gener, blandt andet ved at lukke vinduer af for lys og støj på gavlen mod Havnevej 5. Der er også opsat ekstra hegn, monteret lydløs ventilation og køle-anlæg samt opsat blomsterkasser magen til havnens og skagensmøbler på terrassen.

“Vi syntes, vi har gjort en god indsat for at få forretningen til at falde ind i den gamle bydel”, skriver de to herrer.

Administrationen på rådhuset havde da også foreslået udvalget Udvikling, By og Land, at selv om de bør give ejerne afslag på dispensation, så bør de tilbydes en tidsbegrænset dispensation på tre år.

Det har udvalget bakket op om.

Overrasket ejer: Det vidste jeg ikke
Michael Olsen, en af de to indehavere af bistroen, havde endnu ikke hørt udvalgets beslutning, da Netavisen Gribskov fanger ham i færd med at servere til en konfirmation.

– Jeg kan ikke rigtig kommentere på det, for det er nyt for mig. Jeg har endnu ikke læst hvad der står. Men det er da glædeligt, at vi kan få lov til at drive forretningen videre, men jeg kan ikke sige mere lige nu, undskylder han.

Nabo: For megen støj
Restauranten har ikke være lige populær hos alle naboerne. I havnevej nr. 5 har ejerne indgivet et negativt høringsvar, der peger på for megen støj. Naboerne skriver desuden, at siden der er gået mere end et år fra Planklagenævnets afgørelse bør indeværende år tælles med i den treårige dispensation.

Naboerne påpeger også, at de har observeret 14 borde sat op med hver fire stole til udendørsservering, hvilket med lidt hovedregning er mere end de nævnte 32 pladser.

Michael Olsen understreger til Netavisen Gribskov, at bordene endnu ikke er taget i brug og blot står til opbevaring.

Naboen på Havnevej 5 er ved at fraflytte ejendommen, skriver administrationen i deres indstilling.

Seneste nyheder:

Tip os!