Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Ny forening vil arbejde for at skabe bedre vilkår for ældre i Gribskov

GRIBSKOV: Det gælder om at kæmpe for ordentlige vilkår for de ældre, og det gøres bedst i flok. Det synes at være kernefilosofien bag en ny forening, der skal få ældre til at mødes og drøfte kommunens tilstand.

Medlemmer af foreningen Faglige Seniorer har sammen med en række andre  interesserede dannet en ny forening i Gribskov under navnet Faglige Seniorer Gribskov.

Den nye forening har baggrund i fagforeningslivet og kravet for at være med er, at man tidligere i arbejdslivet har været medlem af en fagforening, hvilken er underordnet. De fleste medlemmer er pt. seniorer fra LO og FTF-området, men alle er velkomne.

Ny formand Bente Pedersen og Elise Dahl. Foto: Presse.

Foreningens opgave er at samarbejde med de øvrige ældreorganisationer og ældrerådet i Gribskov for at sikre ordentlige vilkår i kommunens pleje og omsorg samt at understøtte arbejdet for at øge de ældre borgeres sundhed i kommunen.

Bestyrelsen
Formand for den nye forening er Bente Pedersen fra Annisse. Hun blev valgt ind på den stiftende generalforsamling og har arbejdet med seniorområdet i Dansk Sygeplejeråd gennem flere år. Næstformand er Finn Runge Hansen, kasserer er Kaj Thybo og sekretær blev Peter Kay Mortensen. Menigt medlem blev Elise Dahl.

– En af de første opgaver for bestyrelsen er at arbejde for at få flere medlemmer. Der er mange Faglige Seniorer i Gribskov som er medlemmer af brancheklubber der ligger i andre kommuner, men som er bosiddende i Gribskov, de kan nu også blive medlem lokalt, lyder det i den udsendte pressemeddelelse.

FAKTA
Faglige Seniorer er fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber.
Tilsammen er der mere end 230.000 medlemmer fordelt på 475 seniorklubber over hele landet

Seneste nyheder:

Tip os!