Ny hjemmeside skal danne bro mellem foreninger og borgere

GRIBSKOV: Kommunens to frivilligcentre er ved årets udgang klar med en ny portal, der skal hjælpe borgerne i Gribskov med at finde vej  til aktiviteter, fællesskaber og tilbud i foreningsregi.

Frivilligcenter Helsinge og Gribskov Kommune har indgået et samarbejde om at etablere en ny, lokal hjemmeside Socialkompas.dk.

“Socialkompas.dk er en let og enkel måde for foreningerne at vise borgerne, hvilke aktiviteter de tilbyder, og en nem måde for både borgere og medarbejdere i kommunen at finde en aktivitet eller et tilbud som matcher behovet”, forklarer frivilligcentrene i en udsendt pressemeddelelse.

Portalen skal være med til at synliggøre foreningernes tilbud, noget som mange foreninger har sukket efter.

“Vi har de sidste år haft et tilbud om støtte til pårørende af sygdomsramte- eller terminalt syge borgere. Vi ved, at det er vigtigt at tilbyde et pusterum til pårørende, da vi ved, at man er under stort pres. Men selvom vi ved at behovet er der, kan vi have svært ved at rekruttere til tilbuddet. Mange ved simpelthen ikke at tilbuddet findes – og det er ikke fordi, vi ikke har gjort opmærksomme på det”, forklarer Birthe Westergaard fra Gribskov Vågetjeneste.

Lisa Tange, leder af Frivilligcenter Helsinge og projektleder for Socialkompasset er glad for at Gribskov endelig har en løsning på udfordringen:

“Socialkompas.dk er den portal vi har ventet på. Rigtig mange foreninger og frivillige står med knaldgode tilbud, men vi ser at de borgere, som har brug for tilbuddene har svært ved at finde vej derhen. Med Socialkompasset får vi et opdateret og kvalitetssikret værktøj så vi kan bygge en bedre bro mellem dem, der har behov og dem som har tilbuddet”, forklarer hun.

Derudover glæder hun sig over at skulle samarbejde med Gribskov Kommune om at gøre Socialkompasset til en succes:

”For at Socialkompasset bliver en succes, er det vigtigt at kommunens medarbejdere lærer værktøjet at kende, så de også kan bruge det i deres møde med borgerne. Kommunens medarbejdere møder rigtig mange borgere og med Socialkompasset vil de hurtigt kunne vise, hvilke muligheder de har”.

Op til foreningerne
I første fase af projektet vil alle frivillige foreninger, kommunale aktører, idrætsforeninger, kulturinstitutioner, frivilliggrupper mv. få mulighed for at lægge deres aktiviteter ind i Socialkompasset. Frivilligcenter Helsinge har det overordnede ansvar, men det er op til de enkelte foreninger, fællesskaber og organisationer at lægge deres aktiviteter ind i portalen.

Socialkompasset i Gribskov forventes lanceret til alle borgere og medarbejdere i Gribskov sidst på året, når foreninger og kommunale aktører har lagt tilbud ind.

FAKTA
Socialkompas er oprindelig udviklet af Frivilligcenter Århus i samarbejde med Århus Kommune.

Portalen er udviklet som et brobygningsværktøj hvor borgere og pårørende kan søge hjælp til deres aktuelle livssituation, frivillige organisationer og uvisiterede kommunale tilbud kan synliggøre deres indsatser, og kommunen og deres ansatte kan få et samlet overblik over tilbud tilgængelige for deres borgere.

FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) har via finanslovsmidler fået ansvaret for at udbrede Socialkompas til 40 kommuner i perioden 2022-2026, heriblandt Gribskov, Hillerød og Helsingør kommuner.

FriSe leverer den tekniske support og står for udvikling og central drift. Frivilligcenter Helsinge er ansvarlig for den lokale drift. Gribskov Kommune og Frivilligcentrene i Gribskov står i fællesskab for at udbrede kendskabet til hjemmesiden til borgere og medarbejdere i Gribskov.

Socialkompas Gribskov forventes klar til udrulning i Gribskov slutningen af 2024.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?