Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Nyt forum klar til at skabe mere udvikling i Gribskov

GRIBSKOV: Der er kommet et nyt forum til byen: Forum for Vækst og Udvikling, og det har til formål at ruske op i kommunens udvikling. Torsdag aften var første møde, og det havde fokus på samarbejde og fælles visioner.

Det gælder om at tænke sammen. Det mener man i det nye ‘Forum for Vækst og Udvikling’, som består af både politikere, erhvervsfolk og ildsjæle i foreningslivet. Her havde man i torsdags sit første møde, og her slog medlemmerne fast, at fællesskab og samarbejder er vej frem og vil styrke Gribskov som en attraktiv kommune for både, erhvervsliv, indbyggere og turister. Medlemmerne glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

“Sammen er vi stærkere og kan udvikle Gribskov Kommune til gavn for både erhvervsliv, bosætning og turisme”, lyder holdningen i en udsendt pressemeddelelse.

Det var da også aftenens centrale budskab under første møde i det nye forsamlingshus Frændekilde i Ørby torsdag aften.

Formand: Det er nytænkning
Det nye forum er ifølge formand Morten Ulrik Jørgensen (NytGribskov) en ny måde at tænke erhvervsudvikling på.

– Jeg er meget tilfreds med vores første møde. Medlemmerne fik set hinanden i øjnene og bekræftede hinanden i, at vi har et stort potentiale for at styrke erhvervslivet til gavn for blandt andet turismen og bosætningen, hvis vi forener vores forskellige styrker. Dette første møde er et stort skridt i en helt ny retning. Det lover rigtig godt, udtaler formanden i den udsendte pressemeddelelse.

På mødet holdt konsulent Georg Julin og direktør Lisbeth Juel Christensen oplæg med input til, hvordan et netværk som Forum for Vækst og Udvikling bliver stærkest. Igen var nøgleordene samarbejde, tillid til hinanden og mod til at gå nye veje.

Formanden uddyber:

– Forummet giver os en enestående mulighed for at styrke vores kommune som et attraktive sted at være. Medlemmerne slog fast, at vi blandt andet skal arbejde for at skabe en lokal identitet og en stolthed over at være en del af Gribskov Kommune. Og så skal vi blive bedre til at fortælle alt det, vi er gode til, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Næste møde i forummet bliver en workshop i maj. Her vil medlemmerne vil vurdere, hvilke temaer og idéer forummet skal arbejde videre med, og hvilke initiativer man kan sætte i gang allerede nu.

Bred og varieret erfaring
Forum for Vækst og Udvikling er tænkt som et samarbejdsforum, der selvstændigt eller sammen med kommunens erhvervs-, turisme-, og kulturaktører kan styrke arbejdet med politisk prioriterede indsatser. 

Forummet kan blandt andet anbefale indsatser og projekter til relevante fagudvalg og kvalificere kommende indsatser forud for politiske beslutninger.

Det nye forum består af følgende medlemmer:

Medlem Repræsenterer
Formand Conny Nielsen Gadekærforeningen
Formand Henrik Magelund
/stedfortræder næstformand Morten
Ringsted
Gilleleje Handels- og turistforening
Formand Thomas Andersen Græsted Handels- og Erhvervsforening
Formand Christian Jessen Helsinge Erhvervsforening
Afklares efter foreningens
generalforsamling
Tisvilde og Omegns erhvervsforening
Direktør Lars Corfitzen Kulturinstition.
Kulturhavn Gilleleje
Samlingssted for kunst og kultur
Direktør Hanne Funch Gründler
/stedfortræder Anette Baunhøj
Turisme.
Bymose Hegn hotel og kursuscenter
Landmand Kaare Larsen Landbrug og fødevarer.
Brunbjerggaard, Græsted
Formand Søborg Sø landvindingslaug
Direktør Benny Christensen Fiskeri.
Fiskernes Filetfabrik.
Politikere
Anders Gerner Frost Borgmester og formand for Økonomiudvalget
Morten Jørgensen Formand for udvalget Kultur, Erhverv og
Oplevelsesøkonomi
Pernille Søndergaard Formand for udvalget Udvikling, By og Land
Sisse Krøll Willemoes Formand for udvalget Børn og Familie
Michael Hemming Nielsen Formand for udvalget Miljø, Klima og Kyst
Trine Egetved Formand for udvalget Forebyggelse og Idræt
Mikkel Andersen Formand for udvalget Beskæftigelse, Industri og
Ungeuddannelse
Pia Foght Formand for udvalget Ældre, social og sundhed
Jesper Behrensdorff Formand for temaudvalget Strategi og
Samskabelse i Gribskov 2030
Pernille Kromann Sams Formand for temaudvalget Ældre og Udbud
Brian Lyck Jørgensen Byrådsmedlem
Jørgen Simonsen Byrådsmedlem

 

Seneste nyheder:

Tip os!