Opret dit eget ApS

Vil du hurtigt og nemt i gang med din egen virksomhed, så er det oplagt at oprette et ApS. Du kan i dag klare hele oprettelsen af et ApS online, hvorved du både sparer tid og penge. 

 

Den mest populære selskabsform

ApS står for anpartsselskab og er en del af kategorien kapitalselskaber. Noget af det, der gør ApS’et til en af de mest populære selskabsformer i Danmark, er, at det kun koster 40.000 kr. at oprette. Hvis du i stedet opretter et aktieselskab (A/S), vil det kræve en startkapital på hele 400.000 kr.

 

Kapitalselskaber er også kendetegnet ved at have begrænset hæftelse, hvilket betyder, at du som ejer ikke hæfter personligt med din egen formue. Du vil dermed aldrig kunne miste mere end kapitalindskuddet på de minimum 40.000 kr. modsætningsvis ved en enkeltmandsvirksomhed, hvor kreditorer kan gøre udlæg i din egen private formue. 

 

Fordelene ved et ApS

Der er rigtig mange fordele forbundet med at oprette et ApS. Opret ApS og drag fordel af følgende:

  • Begrænset hæftelse

Den nok væsentligste fordel er som nævnt, at ejerne ikke hæfter personligt, men er beskyttet af den begrænsede hæftelse. 

  • Mulighed for flere ejere

Det er muligt at have flere ejere af et ApS, og det er samtidig nemt at overdrage anparter til nye investorer og medejere. Det betyder også, at det er mere fleksibelt, hvis du senere ønsker at sælge virksomheden.

  • Selvstændig juridisk enhed

Et ApS udgør en selvstændig juridisk enhed, og det kan blandt andet medføre en lavere selskabsskat.

  • Fleksibilitet i forhold til struktur

Der er mulighed for at lave forskellige ejerstrukturer gennem holdingselskaber. 

  • Kendt selskabsform og derfor nemmere at rejse kapital 

ApS’et er en både udbredt og anerkendt selskabsform. Ved at skyde dine egne penge i selskabet viser du også omverdenen, at du tror på projektet. Dette danner grobund for tillid mellem dig og dine kommende investorer. 

 

Hurtig oprettelse med Legal Desk

Er du ikke ekspert i erhvervsjura, så er det i dag heldigvis nemt og hurtigt at oprette et ApS online. Ved at benytte dig af Legal Desk skal du blot udfylde en simpel online formular. Det tager kun ca. 15 minutter at udfylde formularen, betale og underskrive.

 

Efter du har betalt og underskrevet formularen, sørger Legal Desk for den resterende registreringsproces hos Erhvervsstyrelsen, herunder registrering af moms/lønsum, import/eksport og registrering som arbejdsgiver, alt afhængigt af dine ønsker for selskabet.