På torsdag: 5700 ørreder sættes ud i Højbro Å

GRIBSKOV: Torsdag bliver en ganske særlig dag for en stor gruppe ørreder i Gribskov Kommune. Det er nemlig selve dagen, hvor de for første gang skal lære at klare sig selv i naturen og uden hjælp fra menneskehænder.

Der venter noget af en oplevelse for cirka 5700 små ørreder, når der torsdag kl. 13 er udsætning af ørredyngel i Øllemose å som er en del af Højbro Å-systemet.

De mange ørreder sættes ud for at sætte skub i betanden og håbet er, at de kan trives i å-systemet og yngle. Gribskov Kommune har tradition for årligt at udsætte ørredyngel i kommunens vandløb. Ofte sker udsætningen fra Pøle Å som løber fra Arresø og mod nordøst, for her viser undersøgelser, at der kontinuerligt er behov for at bedre tilstanden af ørreder.

“Baggrunden for udsætningen i Pøle Å-systemet, hvor der ikke er adgang til havet på grund af Arresø og stemmeværkerne i Frederiksværk er, at den manglende bestand ikke kan genskabes ad naturlig vej ved opgang af havørred. Håbet er, at vi med udsætningen af fiskeyngel i år (og måske til næste år) kan booste udviklingen og skabe en tilstrækkelig stor bestand af kønsmodne stationære bækørreder til, at den kan opretholdes naturligt”, forklarer en af tovholderne, livredder John Mogensen.

Udsætningen af ørrederne finder torsdag sted hvor Øllemose Å krydser Møngevej. Klik for større version. Kort: Google Maps.

I år viser det sig, at også ørrederne i Højbro Å-systemet har brug for en hjælpende hånd.

“Kommunen har forsøgt at genskabe de gamle vandløb, og  og vi går ud og supplerer i områder, der er tyndt besat. Vi vil gerne bevare den oprindelige ørredstamme fra området, for den er med årene blevet mindre og mindre”, forklarer John Mogensen.

Og de nye ørreder vil forhåbentlig også tiltrække sportsfiskere til området.

“En genudsætning af ørreder vil være godt for fisketurismen, da mange tager herop for at fiske”, begrunder han og oplyser at det sker i samarbejde med Esrum Ålaug og Helsinge og Omegns sportsfiskerforening.

En god tradition
Tiltaget er en konsekvens af de mange ændringer der er sket med kommunens åløb i årenes løb. Tilbage i 1950’erne var der store ynglende bestande af ørreder i kommunens vandløb, men forurening, reguleringer, oprensninger og overfiskeri har i de efterfølgende år skåret så voldsomt i fiskebestanden, at den ikke kan opretholdes på naturlig vis.

Siden da har man søgt at bedre tilstanden i vandløbene via kunstig udsætning af ørredyngel forskellige steder i kommunens åløb.

Udsætningen af ørreder sker med tilladelse fra Fiskeridirektoratet og DTU Aqua og i alt sættes der 5.700 ½-års ørreder ud i åløbene.