Kriminalmagasinet Politirapporten

Pas på dyrene – og husk sikkerhedsafstandene når du tænder Sankt Hans bålet

SANKTHANS: – Vi elsker vort land, men ved midsommer mest…. Traditionelt forbinder vi alle Sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet – men har du nu også helt styr på brandsikkerheden omkring afbrænding af sankthansbål?

Et af de meget vigtige punkter er, at du ikke laver bålet før det skal bruges, saml brændet til bålet et sted og lad det ligge der indtil du på dagen tager fat i hele bunken og flytter den til afbrændningsstedet – på den måde undgår en række dyr at ende deres liv i det brændende Sankthansbål.

Regler om sikkerhedsafstande
Sankthans-bålet skal placeres i en afstand af mindst:
30 meter fra bygninger med hårdt tag
60 meter fra letantændelige marker
200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale
I vindens retning skal afstandene være det dobbelte
Brug ALDRIG brandfarlige væsker til at tænde bålet

Undgå, at årets hyggelige bål udvikler sig til fare for dine gæster og omgivelserne hvor bålet er placeret – for det er jo kun bålet der skal brænde og ikke alt muligt andet, så husk at følge de enkle regler herunder:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket – hæld gerne vand på.
Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden.
Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Sådan bygger du et godt bål
Du skal huske, at du kun må tænde op, når ejeren af arealet, hvor bålet skal placeres har sagt OK.
Pas på miljøet og anvend kun rent træ. Det er forbudt at afbrænde trykimprægneret, malet træ eller affald.
Sørg for at det, du skal brænde af i bunken, er så tørt som muligt.

Tænk også over at bålet du bygger skal blive ved med at være stabilt mens det brænder ned, så du ikke risikerer at bålet vælter mens det brænder.
Det inderste i bunken kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene.
Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.

Værd at vide
Du skal ikke have tilladelse fra brandvæsenet, når du skal brænde sankthans-bål af – men husk alligevel at overholde reglerne for afbrænding.