Politiet klar til cykelkontrol: Husk lygter og hjelm

Gribskov: Politiet gennemfører i perioden 4. til 10. april en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere. Det sker som følge af den årlige stigning af dræbte og tilskadekomne bløde trafikanter i forårs- og sommermånederne.

Der er større end normal chance for at blive stoppet af politiet såfremt man kører på cykel eller knallert i kommunen næste uge. Politiet har særligt fokus på de såkaldt bløde trafikanter, som er mere udsatte for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.

I 2014 var cyklister og knallertkørere involveret i knap 1200 ulykker med personskade. 30 cyklister og 13 knallertkørere blev dræbt det pågældende år. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklisterne og knallertkørerne selv en medvirkende årsag.

Mange af de tilskadekomne pådrog sig alvorlige skader i hovedet, der kunne være undgået eller være mindre alvorlige, såfremt de pågældende havde anvendt hjelm. Brug af hjelm er påbudt for knallertkørere, men frivillig for cyklister.

Politiet bakker op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Nederen Forældre”, der fokuserer på de voksne som rollemodeller, når det drejer sig om børn og unges anvendelse af styrthjelm.

Se rådets kampagne her: Sikkertrafik.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier.

Det ser politiet på

  • Bløde trafikanter er mere udsatte for alvorlige skader eller død i ulykker.
  • Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
  • Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre.
  • Ulovlige knallerter skaber utryghed på fællesstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?