Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Politihjemmeværnet overtager færdselsopgaver for politiet

APRILSNAR: Politihjemmeværnet er mandag blevet sat til at væretage en række nye opgaver i forbindelse med den mangel på betjente som politiet pt. er i, trods tilgang af nye betjente og politikadetter. Politihjemmeværnssoldaterne skal fremover tage sig af fartmålinger, razziaer og andet som førhen hørte til under Færdselspolitiet.

***OPDATERING:  Årets aprilsnar blev denne historie om Politihjemmeværnets overtagelse af færdselspolitiets opgaver, det passer selvfølgelig ikke. Dog er det rigtigt at soldaterne i de gule veste med POLITI skam HAR politimyndighed, og skal adlydes på lige fod med enhver politimand omkring afspærringer og trafikreguleringer. Fortsat go’ 1. april ***

Fra Rigspolitiets side oplyses det at det er manglen på politifolk som har ført til den nye opgave til Politihjemmeværnet. Politihjemmeværnet er i forvejen særligt uddannet til at bistå Politiet ved afspærringer ved ulykker, gerningssteder samt løse trafikregulering ved cykelløb og andet.

Når soldaterne er indsat af politiet har de politimyndighed, og netop derfor var det nærliggende at benytte soldaterne til at hjælpe med den lettere opgave som fartkontrol og spritrazziaer.

Under razziaer vil der være uniformeret politi til assistance for soldaterne, deres opgave vil dog være begrænset til anholdelse og eftersættelse idet indtransport af anholdte vil blive varetaget af politikadetter. Dette betyder at der fremover i gennemsnit vil være to betjente tilstede ved razziaer fremfor fire – seks betjente som der oftest benyttes i dag.

Generelt betyder dette, ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet, at der på landsplan vil kunne frigøres omkring 80 politibetjente til andre opgaver.

Fra mandag den første april er det vedtaget at Politihjemmeværnet fremover skal varetage hastighedsmålinger og spritrazziaer. (Arkivfoto: Allan Andersen)

Kort uddannelse i udstyr
Der er for politihjemmeværnssoldaterne tale om en kort uddannelse i brugen af bla. laser, alkometer og narkometer. De udvalgte 180 soldater skal nu bruge 10 dage ialt på Politiskolen i Brøndby på Sjælland samt den nye Politiskole i Fredericia hvor de skal oplæres i den korrekte brug af måleudstyr, kalibrering og opsætning.

Den nye opgave er kommet i stand efter særdeles gode erfaringer med mandskab fra Hjemmeværnet til indsatsen ved de danske grænser, her er et større antal soldater indsat på linie med politifolk til grænsekontrol, og det gode samarbejde skal nu udvides.

Det forventes at de første soldater er klar til razziaerne i påsken.

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com