Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Politikere udskyder plan for mindre støj ved skydebane i Helsinge

HELSINGE: Den nærtliggende skydebane kommer til at larme meget, nåd de kommende beboere til klyngebyggeriet i Troldebakkerne forventes at ankomme. Et forslag om at bruge fem millioner kroner på et nyt tag er dog i første omgang skudt til jords.

(OBS: Artiklen er opdateret kl. 13.23 med citat fra udvalgsformand Pernille Søndergaard (G). Overskriften er desuden ændret. Der stod oprindeligt, at politikerne ‘nedskyder’ planerne. Vi beklager den misvisende overskrift, red.)

Det kan være ganske underholdende at skyde med store rifler på en rigtig skydebane, men lidt af morskaben går af, hvis man føler, at man er til gene for naboerne. Den situation skal ikke opstå ved det eksisterende skydebaneanlæg på Ridebanevej i Helsinge, som desværre er placeret lidt for tæt på det kommende boligbyggeri Troldebakkerne.

De særlige kassettetag som pryder Sjælsø Kasserne er en dyr løsning for kommunen. Foto: TV2 Lorry/screenshot.

Beslutningen om at skulle skærme skydebanen har baggrund i nogle analyser, som viser at skydning på særligt 25 meterbanen med våbenklasse 10 (salonpistoler, Walther m.m.) vil genere de kommende beboere i en del af Troldebakkernes påtænkte boligklynger.

Kommunen og analyser peger på at der er behov for et særligt – og bekosteligt – kassettetag, i stil med, hvad man bruger på Forsvarets skydebaner i Sjælsø. Et enkelt kassettetag vil dog koste cirka 3,2 millioner kroner, og administrationen på rådhuset mener, at politikerne bør sætte fem millioner kroner af til projektet.

Både Helsinge Skytteforening, Skydebaneforeningen Danmark og DGI har peget på, at de særlige tag er rette løsning.

Udvalg: Duer ikke
Det var for nyligt op til medlemmerne i udvalget ‘Udvikling, By og Land’ at pege på en løsning, og på seneste møde besluttede medlemmerne, at det nok er bedst lige at se efter alternative løsninger, før der lænses fem millioner kroner fra kommunens i forvejen prøvede pengetank. Fem millioner kroner er for eksempel stort set det beløb, der mangler for at kunne få hjemmeplejen til at hænge sammen.

Næstformand (en af to, red.) i udvalget, Bent Hansen (V) mener, at fem millioner kroner er for mange penge at bruge lige nu.

– Hvis vi kan lave det billigere, vil vi gerne det. Vi har jo tid nok, for der er ikke bygget huse endnu på Troldebakkerne, så er der en mulighed for at reducere støjen på en billigere måde, så er det værd at undersøge, forklarer Bent Nielsen.

Også formanden for udvalget, Nytgribskovs Pernille Søndergaard, ser en god grund til at udskyde beslutningen. Ud over et økonomisk aspekt er det også vigtigt at være grundig.

– For mig handler det om at finde den bedst mulige løsning, naturligvis i samarbejde med skytteforeningen. Derfor er det vigtigt, at vi her ser på alternative løsninger, forklarer Pernille Søndergaard og udelukker ikke en løsning med kassettetag.

– Umiddelbart virker det som en god løsning, men det er vigtigt, at vi tager de helt rigtige beslutninger. Vi har været på en lang rejse i det her, og jeg ønsker på ingen måde at forcere det. Vi står jo ikke med huse på Troldebakkerne lige nu, uddyber formanden.

Udvalget kunne også have valgt at flytte hele skydeanlægget til et andet sted i kommunen. Det blev dog vurderet for upraktisk. Etablering af nyt skydebaneanlæg med tilhørende bygningsfaciliteter ville dog være endnu dyrere: Ca. 5,7 mio. kroner ifølge overslagsprisen fra kommunens administration.

Hvad kommunen finder på af billigere alternativer vides endnu ikke. Der er ikke sat deadline for udredningen.

Baggrund
Det eksisterende skydebaneanlæg på Ridebanevej 8B i Helsinge genererer en del støj og er derfor omkranset af en støjbelastet zone, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke vil kunne overholdes ift. støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger. Den støjbelastede zone omfatter en del af det areal som planlægges til boliger i byudviklingsområdet Troldebakkerne nord for skydebanerne.

Foreløbigt er der anvendt eller godkendt anvendelse af 221.500 kroner, som er gået til beregninger, eksklusive moms:

  • 20.000 kr. til Niras for beregninger af støjbidrag fra Helsinge Skytteforenings baner på Ridebanevej 8B i Helsinge,
  • 54.000 kr. til Delta Acoustics for orienterende beregninger af støj fra tre alternative placeringer af en ny skydebane i Gribskov Kommune,
  • 117.500 kr. til Niras for beregninger af støj fra alle eksisterende baneanlæg i Gribskov Kommune,
  • 25 – 30.000 kr. til Sweco for beregninger på afværgeforanstaltninger på eksisterende skydebaner på Ridebanevej 8B i Helsinge.

Seneste nyheder:

Tip os!