Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Politikere ønsker at droppe besparelser på ældreservice

GRIBSKOV: Servicen over for de ældre bør ikke blive ringere. Udvalgene Ældre og Udbud og Ældre, Social og Sundhed har valgt at returnere et forslag fra kommunen om at reducere serviceniveauet i hjemmeplejen.

Gribskov kommune er den kommune i landet, som bruger færrest penge på ældre over 65, og den tendens ser de lokale politikere gerne ændret. To udvalg beder nu administrationen genvurdere muligheden for at undgå at skære så meget i serviceniveauet i hjemmeplejen, som administrationen har lagt op til.

Derfor er administrationen bedt om at kigge nøje på sammenhængen mellem økonomien, der er til rådighed og serviceniveauet. Yderligere ønsker udvalgene at både Ældrerådet og Handicaprådet igen sikres en høringsmulighed.

Sagen kort

Administrationen på rådhuset har et ekstra fokus på serviceniveauet over for de ældre, fordi kommunen er presset af en stigende ældrebefolkning. Andelen af ældre over 65 år forventes at stige med 20 procent frem mod 2028 i Gribskov. Dertil kommer, at ældre over 85 ifølge Danmarks Statistik er ventet at stige med intet mindre end 124 procent frem mod 2030.

Tilførelsen af flere ældre til Gribskov gøres endnu mere problematisk af, at Gribskov – som så mange andre kommuner, er presset på økonomien.

“Derfor vil vi forventeligt opleve stigende udgifter i hjemmeplejen i de kommende år. Det er således særlig vigtigt, at der besluttes et serviceniveau, som afspejler den økonomiske bevilling til hjemmeplejen”, oplyser administrationen i det skriftlige oplæg til politikerne i de to udvalg, da de i går skulle tage stilling til de nye besparelser.

Hvilke besparelser?
Administrationen har lavet en oversigt over, hvad de foreslåede kvalitetsstandarder vil få af betydning for borgerne. I tabellen nedenfor kan du se de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarderne for den borgerrettede indsats i hjemmeplejen:

 

Nuværende

Fremtidig

 

Morgen-toilette

Kl. 7-10

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

 

Tidsrum for levering

Levere personlig pleje indenfor 30 min. før eller efter den aftalte tid

 

Udvidelse af tidsrum fx +/- 1 time

Indbo

Ingen stringens i krav om at stille sædvanligt indbo til rådighed

Krav om, at borgeren stiller sædvanligt indbo til rådighed efter gældende regler

 

Rengøring

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

 

Tøjvask

Hver 2. uge 

Hver 3. uge 

Mulighed for at vaskeri kan benyttes.

 

Bad

Op til 5 gange om ugen på hverdage 

Efter behov med udgangspunkt i ét bad ugentligt på hverdage

 

Seneste nyheder:

Tip os!