Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Politikere trodser kommunen: Giver dispensation til 8,5 meter hus i Søborg

SØBORG: Ganske mod kommunens anbefaling valgte et flertal i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø på seneste møde at give dispensation til et byggeri, som kommunen vurderer vil skæmme naturværdierne i og omkring Søborg.

Indehaveren af en grund på Kongsgaden 14 i Søborg har fået tre dispensationer til at genopføre et nyt stuehus som erstatning for et nuværende. Ifølge ansøgningen vil det nye stuehus blive et mere tidssvarende byggeri, tilpasset familiens nuværende behov.

Problemet er dog, at byggeprojektet strider med flere bestemmelser i den bevarende lokalplan for Søborg, og det har derfor krævet dispensationer for at få planerne godkendt.

De blev givet ved seneste udvalgsmøde i teknikudvalget, hvor alle partier undtagen SF, stemte for at give dispensation til blandt andet en bygningshøjde på 8,5 meter i to plan samt en altan. Udvalget gav ikke dispensation til to planlagte kviste.

Anbefaling mod dispensationer
Forvaltningen på rådhuset peger på, at huset strider mod intentionerne bag den gældende lokalplans bevarende bestemmelser.

Anbefalingen om at nægte dispensationer blev leveret i et – for en offentlig forvaltning – meget direkte sprogbrug:

“Det er administrationens vurdering at et det samlede byggeri, herunder ovenstående dispensation for en bygningshøjde på 8,5 meter, to store kviste og en stor altan, vil medføre en væsentlig forringelse af oplevelsen af det bevaringsværdige kulturmiljø i Søborg landsby”, skriver administrationen og peger på, at det ansøgte byggeri hverken tager hensyn til “ejendommens tidligere stråtækte stuehus, som blev nedrevet i 1965, eller den generelle bygningsstil i landsbyen”.

Bygningen markeret med grøn cirkel har for nyligt fået dispensation til at blive ombygget i op til 8,5 meter.

Frygter præcedens
Administrationen advarer også om muligheden for at danne såkaldt præcedens. Præcedens betyder, at andre naboer i fremtiden kan pege på denne sag og bede om samme muligheder for at udvide deres bygninger.

“Det er administrationens vurdering, at dispensation […] vil danne grundlag for en uønsket præcedens i lokalplanens område. En præcedens som på sigt kan forringe oplevelsen af det bevaringsværdige kulturmiljø i landsbyen og områdets status som kulturarvsareal af national betydning”, advarer administrationen.

Formand: Dispensationer giver god mening
Kommunens advarsler skræmte dog ikke et flertal i udvalget til at give i alt tre af de fire dispensationer. Formanden mener ligefrem, at administrationen har svigtet.

“Jeg vil bare sige, at jeg tror ikke forvaltningen har været ude og se området. Jeg kunne forstå, hvis det var inde i byen, men Grunden er omkranset af træer og den ligger nok 200 meter fra nærmeste nabo, og der er både gamle lader og andre bygninger på grunden. Så jeg syntes, det er helt forfejlet fra administrationens side”, understreger Brian Lyck Jørgensen (O).

“Jeg synes resten af Søborg er pæn, men denne her skiller sig ud”, begrunder han.

Han var sammen med resten af udvalget for nyligt ude at besigtige grunden.

“For det første er der ingen naboer, og det eksisterende udehus fra 60’erne pynter bestemt ikke i området”, forklarer udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen til Netavisen.nu.

“Så jeg ser ingen problemer i at give en dispensation”, understreger han.

I SF er man af en ganske anden holdning. Avisen har modtaget et debatindlæg, hvor byrådsmedlem for SF Mathias Zilberberg ligefrem beskylder Dansk Folkerparti og Konservative for at tale med to tunger.

“For mens man i Gilleleje slår sig op på at passe på det autentiske i byen, er man komplet ligeglad med de bevarende lokalplaner for resten af kommunen. For i udvalget for klima, teknik og miljø behandlede man forleden en byggesag fra Søborg”, skriver Mathias Zilberberg i sit debatindlæg, som du kan læse ved at klikke på linket herunder:

DEBAT: Konservative og Dansk Folkeparti taler med to tunger

FAKTA
Der er blevet givet grønt lys til at opføre et nyt stuehus i to etager på i alt 308 m2, med elevator mellem stueetagen og første sal, og en stor altan i første sals højde.

Grundarealet er på 14.353 m2, og ud over stuehuset er der på ejendommen en række tidligere landbrugsbygninger på i alt 1.085 m2 og overdækkede arealer på 217 m2. Bebyggelsesprocenten er oplyst til 11 %.

Ifølge kommunen er byggeriet til fare for at blive alt for synligt, når Søborg Sø i en nær fremtid bliver genetableret:

“Det er administrationens vurdering, at området i og omkring Søborg landsby, og i særlig høj grad området langs med Kongsgaden, er meget følsomt overfor større bygningsændringer. Ejendommen Kongsgaden 14 er beliggende i udkanten af landsbyen, der hvor terrænet begynder at falde ned mod den kommende sø. Det ansøgte projekt vil derfor blive meget synligt i området og vil kunne forstyrre Søborg Kirkes og landsbyens andre huses historiske synlighed i det følsomme kulturarvslandskab. En følsomhed, som efter administrationens vurdering, kun vil blive yderligere forstærket, når Søborg Sø genskabes i 2023, og landsbyen, kirken og slotsruinen vil blive genindsat i sin tidligere landskabelige position.

Seneste nyheder:

Tip os!