Private børnehaver til møde med kommunen om lavere takster

Gribskov: Det kræver dialog hvis politikerne skal trumfe igennem, at det skal være billigere for forældrene at have barn i institution. For mange besparelser går nemlig ud over kvaliteten, lyder det fra især de private daginstitutioner.

I denne uge har administrationen på Rådhuset i Helsinge indbudt de private dagtilbud til et møde, hvor BDO Revision vil gennemgå den nye model for takster.

– Administrationen har inviteret de private dagtilbud “ind i maskinrummet”, idet hele beregningsgrundlaget nu foreligger i et transparent regneark. Det kan ikke undgås at blive temmelig teknisk, men hele intentionen er, at vi fra begge sider kan se og gennemskue, hvordan vi er kommet frem til tallene, forklarer direktør i Gribskov Kommune, Steffen Bohni i en kommunal pressemeddelelse.

Kommunens håb er at skabe ro om de nye takster, der skal gøre det billigere for forældrene at have barn i en institution, men som omvendt giver institutionerne mindre at drive forretning på.

– Det  er stadig et udkast, men vi inviterer ind allerede nu, så vi har mulighed for at se på det i god tid, inden byrådet skal træffe den endelige beslutning. Der er temmelig mange lovmæssige begrænsninger. For eksempel må taksten ikke blot sættes op eller fastholdes, fordi man i følge loven kun må opkræve 25% af udgiften, forklarer Steffen Bohni.

Den 24. oktober holder Børneudvalget møde, hvor de skal foreslå udmøntning af budgettet for 2017. Det sendes i høring, hvorefter Børneudvalget behandler det igen 21. november. I denne periode genberegnes takster og tilskud samt kvalitetssikres af revisionen. De endelige takster og tilskud besluttes af byrådet 30. november

Fakta
Kommunens revision BDO er blevet bedt om at udarbejde en transparent beregningsmodel, der blandt andet henviser til de forskellige paragraffer i dagtilbudsloven.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et foreløbigt takstblad, som skal gennemtrumfe en række besparelser, der skal udmøntes på Børneudvalgets område. Besparelserne har betydning for tilskuddet til de private dagtilbud, da de skal modtage det samme, som det netto koster at drive en kommunal daginstitution.

For det andet vil revisionen validere kommunens anvendelse af regnearket.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?