Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Razzia: Hundredevis af last- og varebiler kontrolleret

Nordjyllands Politi Færdselsafdelings Tungvogncenter Nord (TCN) foretog i tidsrummet 3. maj 2022 til torsdag 5. maj 2022 målrettet kontrol mod lastbiler og varebiler ved Århus, Herning og Brande, hvor der blev kontrolleret 151 lastbiler og 35 varebiler.

Det oplyser lederen af kontrollen, politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der fortæller, at kontrollen havde fokus på affaldstransporter bl.a. med henblik på at få testet det nye Affaldsregister.

Bremseprøvestanden fra Tungvognscenter Øst, Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen deltog ligeledes i kontrollen.

”Kontrollerne resulterede i flere overtrædelser, og vores foreløbige optælling viser, at der er 95 sigtelser, der relaterer sig til lastbiler fordelt på 39 vognmænd eller chauffører og 26 sigtelser til varebilsvognmænd eller chauffører Vi fik ligeledes testet det nye Affaldsregister, hvilket giver anledning til tæt samarbejde med Energistyrelsen for optimering. I forbindelse med kontrollen udløste dette 3 sigtelser,” udtaler Claus Kjær-Pedersen.

Opmærksomheden blev også henledt på, at vejledningsperioden for at lade sig registrere i informationssystemet for det indre marked (IMI), når man udfører cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikkebilateral transport var udløbet den 1. maj.

”Dette medførte to sigtelser, hvor vognmanden ikke var registreret, og chaufføren derfor ikke var i besiddelse af en udstationeringserklæring. Sådan en bøde er 10.000 kroner i førstegangstilfælde,” supplerer Claus Kjær-Pedersen og fortsætter:
”Det er klart, at vi efter en vejledningsperiode på 3 måneder havde en forventning om, at stort set alle havde ladet sig registrere i informationssystemet.”

Derudover var der flere overtrædelser af køre-/hviletidsbestemmelserne, Takografforordningen samt fejl og mangler ved køretøjerne.

”Det er generelt de overtrædelser, vi finder, når vi er på kontrol, dog var der en del flere sigtelser mod vognmænd, der resulterede i synsindkaldelser grundet fejl og mangler ved køretøjerne,” siger Claus Kjær-Pedersen, der tilføjer, at det også blev til en enkelt spritbilist på rasteplads Pedersminde.

”Grundet hans kørsel fik politipatruljen hurtigst mistanke til, at han kunne være påvirket. Vedkommende blev taget med på sygehuset for udtagning af blodprøve. Bilisten var i forvejen frakendt kørekortet, så vedkommende burde slet ikke være kørt.”

Tungvogncenter Nord bebuder, at man snart afholder kontrol igen………

Skriv en kommentar

Tip os!

Powered by Vejreti.com