REDAKTØRENS HJØRNE: Vi er ved at spare os til døde

REDAKTIONEL LEDER: Har du maven til det, så er årets sparekatalog en særdeles skræmmende omgang godnatlæsning. Kataloget rummer et hav af mere eller mindre desperate spareforslag, og i år har byrådet en ekstra god grund til at sige ja til så mange som muligt.

Kommunen skal endnu engang spare et stort millionbeløb. Det er vi efterhånden vant til, for der har så længe jeg husker det været sparetider i Gribskov Kommune.

Sparekataloget rummer forslag til besparelser inden for en række områder, som her de ældre og svage.

Og i sparetider tyer de lokale politikere til det kommunale sparekatalog, som er en liste over mulige besparelser endnu ikke har effektueret.

 

Den manøvre har byrådets medlemmer efterhånden gjort så mange år i streg, at det er blevet ren rutine, en slags rytme i den politiske proces i Gribskov Kommune.

I år er dog lidt anderledes. For den finder sted i en tid, hvor selv regeringen må hejse det hvide flag og melde alvorlige huller i vores populære velfærdsmodel: I år står ekstra meget på spil.

Så nu gælder det om at finde filtpennen frem, så de lokale byrådsmedlemmer kan understrege de forslag de bedst kan sluge – uden at miste vælgerne eller sin egen tiltro på det politiske system.

Hvor blev lokalpolitikken af?
Og det kan ikke være let at skulle træffe så alvorlige valg som folkevalgt lokalpolitiker. Jeg har gennem årene talt med talrige erfarne byrødder, både her i Gribskov og i andre kommuner, og de siger stort set samstemmende, at de ikke længere har det nødvendige albuerum til at kunne føre en anstændig økonomisk lokalpolitik.

Så stramt er det hele blevet, at hvert et snit med sparekniven nu rammer vigtige, og for nogle borgere helt afgørende, områder i den kommunale service.

Intet fedt tilbage
Og i år skal der findes rigtig mange penge, cirka 40 millioner kroner. De skal findes i et budget, hvor stort set al fedtet, alle de tidligere vælgerløfter og gyldne forhåbninger, allerede er pillet af skroget og kastet i sparegryden.

Der skal spares endnu flere penge i de følgende år, så hvert et nyt sparetiltag koster stort, både på det personlig plan og på det politiske.

Eksempel på et besparelsesforslag, side 29 i sparekataloget. Ungdomsskolen og klubberne har i mange år været et fast element på spareblokken, i år er ingen undtagelse.

Tre valg, en katastrofe
I dette års sparekatalog kan de lokale politikere for eksempel vælge mellem tre scenarier for en ny skolestruktur – endnu en af slagsen fristes man til at sige.

Ved at vælge en ny struktur kan spare kommunen op til 9,5 millioner kroner næste budgetår, endnu mere over de kommende fire år; besparelser som er svære at se bort fra.

Problemet er, at ingen af de tre valg er acceptable – i hvert fald ikke for de borgere der årligt gladeligt betaler deres skat i bytte for et løfte om, at de mange skattekroner direkte bidrager til at bevare velfærdssamfundets sikkerhedsnet.

Men som Mette hentyder til på Borgen: Den tid er ved at være slut.

Den store brødnid på borgen trækker tråde ud i de kommunale servicesystemer, som efterhånden er så pressede, at man i Gribskov ikke længere kan tolerere så meget som en enkelt folkeskole med en halvtom klasse.

Især hvis man ser på børnetallene, dem der stort set aldrig passer, så viser de, at der er færre børn i vente – og det giver jo en oplagt mulighed for at sammenlægge klasser og skoledistrikter for på den måde at spare lidt økonomi på den korte bane.

Endnu en skole i fare
Så slemt står det til, at uanset hvilket af de tre scenarier for den nye skolestruktur byrådet peger på, så lyder anbefalingen fra kommunens administration, at Tingbakkeskolen som ligger midt mellem Esbønderup og Esrum bør lukkes – det er afgørende for at få besparelsen i hus.

Fra sparekataloget, side 21: Et af tre scenarier for en ny skolestruktur.

Sådan et “valg” giver ikke megen albuerum for de politikere, der gennem karrieren har kæmpet for de små skoleklasser eller for den nærværende byskole.

 

Det er til gengæld musik i ørerne for de private skoler, der kan tilbyde nybagte forældre i kommunen alternativer til overfyldte klassetrin og fortravlede lærere.

Død ved 1000 sparesnit
Skolestrukturen er blot et eksempel af mange for en stor spareiver på kerneområder. Mange af de 109 sider i årets sparekatalog rummer knuste drømme og brudte politiske valgløfter.

Har du for eksempel et håb om at vi kan fortsætte det kommunale samarbejde om at etablere super-cykelstier? Glem det, alt for dyrt.

Kan vi i det mindste beholde buslinjerne ind og ud af kommunen? Det kan bestemt lade sig gøre; hvis vi altså hæver priserne og fjerner et par afgange hist og her.

Giver det råd til at løfte plejekvaliteten til de ældre? Nej… men vi kan faktisk spare endnu en omgang rengøring på plejehjemmene, og de ældre kan vel betale lidt mere for selvtræning.

Hvad så med bibliotekerne i de små byer, de er jo vigtige! Dem bør vi bestemt beholde… altså den i Tisvilde kan vi måske godt lukke.

… Ja, der resterer ikke mange uvæsentlige sparehåndtag tilbage at trække i. De tekniske sparehåndtag, dem som administrationen ofte tidligere har fundet frem fra skufferne og som til politikernes store lettelse ikke rammer noget direkte borgernært, er stort set udtømte.

Så nu står selv kommunens springvand til at blive tørlagt, og julebelysningen bør droppes. Begge bliver muligvis reddet på målstregen, for det er trods alt populære områder, der kan høste lidt vælgerpoint at holde fast på, men selvom vandet måske fortsat vil skyde fra de små kommunale springvand, så overskygger de ikke de mange og store indgreb, der tages alle de andre steder.

En uriaspost
Så jeg misunder ikke dette års byråd for den beslutning de snart står over for. Byrådets medlemmer har i de sidste par dage brugt en rum tid på et budgetseminar, sjovt nok ikke i eget regi men på et betalt opholdssted. Her har opgaven været at finde fælles fodslav bag de kommende sparetiltag og se på, hvad der trods alt er for vigtigt at spare væk.

David Abildgaard, medindehaver og ansvarshavende redaktør, Netavisen.nu. Foto: Arkiv.

Men uanset hvad byrådet ender med at finde af nødvendige besparelser, tør jeg godt personligt garantere, at det bliver endnu et knæk for kvaliteten af folkeskolerne, for kommunens evne til at tilbyde børnefamilier tillokkende vilkår, for værdigheden hos de ældre og de svageste.

Læs sparekataloget her
Nysgerrig til de mange besparelser? Overdriver redaktøren sin pessimisme?

Du kan hente og læse sparekataloget ved at klikke her og downloade den officielle PDF på 109 sider: Sparekatalog, 2023-27, Gribskov Kommune.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?