Redekasser skal lokke mursejlere med kongelig bevågenhed

GRIBSKOV: Mursejleren er en af fugleverdenens globetrottere og en fantastisk flyver. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har rundt om i nationalparken fået sat i alt ca. 120 redekasser op for at hjælpe arten, der er truet af mangel på redepladser.

Kongehuset hjælper til – 12 redekasser er sat op ved Fredensborg Slot. Mursejleren er et markant indslag i byens natur. Den aerodynamiske fugl opleves bedst i højsommeren, hvor hujende flokke i stor fart flyver over byens tage. Den kan flyve over 100 km i timen og er en af Europas hurtigste fugle. Den kan også ses på insektjagt over søer og vandhuller.

Mursejleren er i Danmark helt afhængig af menneskeboliger. Eller rettere huller i murværk og under tagsten, hvor den har sin rede. Den slags reder er ved at forsvinde, og mursejleren med dem. Men man kan hjælpe arten ved at sætte særlige redekasser op.

“Mursejleren er en fantastisk fugl, som desværre er i tilbagegang. Nationalparken ønsker med dette projekt at demonstrere, hvordan vi kan hjælpe arten. Det er vores store håb, at myndigheder og private vil tage handsken op og systematisk integrere hensynet til mursejleren i byggeri og renoveringer”, forklarer Per Kølster, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

14 dage i luften til Afrika
Mursejleren lever hele sit liv i luften, bortset fra de få uger, den er på rede. Fuglen fanger insekter, parrer sig og sågar sover i luften. I 9 måneder om året opholder mursejlerens sig i det vestlige og centrale Afrika, men i maj begynder de første mursejlere at ankomme til Danmark.

I slutningen af august forlader de fleste mursejlere landet og tager det mere end 7.000 km lange flyv til Afrika i ét stræk – op til 800 kilometer pr. dag.

Redekasser overalt
De 120 redekasser er sat op rundt om i hele nationalparken i samarbejde med Jesper Toft fra mursejlerne.dk, så mursejlere kan tage dem i brug i år. Også foreninger, private og lokale beredskaber har hjulpet med at sætte kasser op.

Nationalparken har haft fokus på bygninger med demonstrationsværdi, f.eks. undervisnings- og kulturinstitutioner, offentlige bygninger, men også private bygninger, som er synlige for offentligheden.

”Vi havde ikke kunnet gennemføre dette projekt uden opbakning fra positive borgere, institutioner og myndigheder. Skoler, biblioteker, foreninger, virksomheder, institutioner og sågar Fredensborg Slot har lagt gavle til at få sat nye boliger op til mursejlere. En stor tak til alle samarbejdspartnere”, lyder det fra Per Kølster.

Hvad kan du gøre?
Hvis du er interesseret i at hjælpe mursejleren, kan du læse mere om dens liv, redekasser og mursejlervenlig bygningsdrift her: nationalparkkongernesnordsjaelland.dk og www.mursejlerne.dk.

Her har nationalparken fået sat redekasser op til mursejlere:

Helsingør Kommune (bl.a. med hjælp fra Helsingør Kommunale Beredskab)
• Hellebæk, Hornbæk og Snekkersten skoler
• Værftshallerne
• Flynderupgård
• Hornbæk Golfklub

Gribskov Kommune
• Esrum Mølle (med hjælp fra Storkene.dk)
• Gilleleje Golfklub

Fredensborg Kommune (bl.a. med hjælp fra Nordsjællands Beredskab)
• Krogerup Højskole
• Skolen på Slotsvænget
• Fredensborg Slot (driftsbygninger)

Hillerød Kommune (med hjælp fra Fredensborg Brand og Redning)
• Gadevang, Hillerød Vest Skolen
• Skovskolen, Nødebo
• Kulsviergården

Halsnæs Kommune
• Frederiksværk Gymnasium
• Lynæs Værft
• Frederiksværk Bibliotek
• Paraplyen (Jernbanegade 2 A)
• Frederiksværkhallerne

 

 

 

 

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Nyeste artikler:

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Annonce

Annonce