Kriminalmagasinet Politirapporten

Region Hovedstaden: Historie om ventetid på ambulance passer ikke

GILLELEJE: Det tog langt under 30 minutter at nå frem til en bevidstløs pige lørdag i Gilleleje. Det påstår Region Hovedstaden, der i et brev til Netavisen Gribskov skriver, at det tog lidt over 16 minutter. Det stemmer dog ikke overens med de vidneforklaringer og teleoplysninger avisen er i besiddelse af.

Lørdag bragte vi her på avisen en artikel om en bevidstløs ung pige, fundet på en sti i Gilleleje, og beskrev den oplevelse som to professionelle brandfolk samt øvrige vidner havde med ventetiden på en ambulance. Ifølge kilder på stedet var ventetiden omkring 30 minutter, men det afviser pressekonsulent ved Region Hovedstaden Channa Delaingces, som mener at ventetiden blot var 16 minutter. Region Hovedstaden ønsker derfor ændringer i den offentliggjorte artikel.

Som nævnt er Region Hovedstaden – som er ansvarlig for ambulanceberedskabet – ikke enig med avisens kilder, som giver en anden tidsramme for begivenheden.

Pressekonsulenten skriver følgende i en mail til avisen:

  • I artiklen fremgår det, at der ifølge flere vidner gik over 30 minutter fra, der blev ringet 1-1-2, til at ambulancen var fremme på stedet. Denne oplysning er ikke korrekt.
  • Når borgere ringer 1-1-2, bliver opkaldet først modtaget af politiet eller Hovedstadens Beredskab, hvorefter opkald angående akut livstruende sygdom eller skade bliver viderestillet til Region Hovedstadens Akutberedskab, som bl.a. varetager den sundhedsfaglige visitation ved 1-1-2 og ambulancedriften i regionen. Region Hovedstadens Akutberedskab får opkaldet ind kl. 22.56 og vurderingen af patienten og visitationen, herunder med video, tager ca. 6 minutter. Der visiteres til en ambulance med udrykning. Den nærmeste ambulance er en, der efter at have afleveret en patient på Nordsjællands Hospital i Hillerød er på vej nordover til sin base i Helsinge. Den får derfor tildelt opgaven kl. 23.02, og ambulancen er fremme 23.18. Responstiden måles fra beslutningen om ambulance med udrykning og til, den er fremme. Responstiden er i dette tilfælde 16 minutter og 31 sekunder.
  • Derudover fremgår det, at regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) ikke er vendt tilbage på en henvendelse fra Økonomiudvalget i Gribskov Kommune. Det er ikke korrekt, og besvarelsen på henvendelsen er vedhæftet denne mail. Efter vedlagte besvarelse har regionsrådsformanden desuden mødtes med borgmesteren i Gribskov for at drøfte emnet.
  • Sidst indikerer artiklen, at der i sidste ambulanceperiode ville være to ambulancer på Gillelejes ambulancebase. Det er ikke korrekt. I sidste ambulanceperiode var der én døgndækkets ambulance og én ambulance i dagtid tilknyttet basen. På det tidspunkt hændelsen indtraf har der derfor de sidste mange år været én og ikke to ambulancer på Gillelejes base.


Vidners tidsramme

De vidner avisen har talt med har en anden opfattelse af situationen og mener, at der gik 30 minutter før ambulancen var fremme på adressen.

Ud fra Region Hovedstadens oplysninger var der på tidspunktet for alarmopkaldet kl. 22.54 ikke var nogle ledige ambulancer i Gribskov Kommune, da både Gilleleje ambulancen og Helsinge ambulancen var optaget.

Ud fra de logs der er på vidnernes telefoner kom ambulancen væsentligt tættere på de 30 minutter end Region Hovedstadens opgørelse.

Vi kan ud fra dokumentation fra de implicerede personer i sagen vise nedenstående tidsforløb:

Kl. 22.54 – Her blev der slået alarm til 1-1-2 første gang.
kl. 22.54  – Igen alarmopkald til 1-1-2, her et videoopkald på 9 minutter og 43 sekunder.
kl. 23.12 – Brandmand tilkalder kollega til hjælp på stedet.
kl. 23.16 – Igen alarmopkald til 1-1-2 som varer 1 minut og 46 sekunder.

Det sidste opkald til 1-1-2 afsluttes ca. 23.18 – og ifølge vidnerne går der “yderligere et par minutter før ambulancen er fremme”.

Det bringer den samlede responstid til mindst 24 minutter og ikke de 30 minutter som oplyst i første artikel. Vi beklager fejlen.

Fra første alarmopkald kl. 22.54 gik der – ifølge Region Hovedstadens egne oplysninger – otte minutter før der blev sendt en ambulance afsted til adressen i Gilleleje, dette skete kl. 23.02.

Vi har bedt Region Hovedstaden om dokumentation fra loggen for alarmtidspunktet om om dokumentation for ambulancens ankomsttidspunkt. Vi opdaterer artiklen, såfremt vi modtager den.

Læs også: Ambulancer kommer ikke til tiden – alligevel fjernes en ud af tre ambulancer i Gribskov

De manglende otte minutter
Region Hovedstaden skriver i sin mail til avisen, at responstiden fredag aften ifølge regionens oplysninger var på lidt over 16 minutter. Det er ikke langt fra Region Hovedstaden garanti til borgerne, at en ambulance kommer inden for 15 minutter.

Spørgsmålet er dog, hvordan disse 15 minutter registreres.

Fredag aften i Gilleleje gik der for eksempel otte minutter fra alarmen blev modtaget i alarmcentralen og til en ambulance blev sendt afsted. Ifølge Region Hovedstadens mail til avisen skal disse  minutter ikke inkluderes i responstiden:

Region Hovedstadens Akutberedskab får opkaldet ind kl. 22.56 og vurderingen af patienten og visitationen, herunder med video, tager ca. 6 minutter. Der visiteres til en ambulance med udrykning. Den nærmeste ambulance er en, der efter at have afleveret en patient på Nordsjællands Hospital i Hillerød er på vej nordover til sin base i Helsinge. Den får derfor tildelt opgaven kl. 23.02, og ambulancen er fremme 23.18. Responstiden måles fra beslutningen om ambulance med udrykning og til, den er fremme. Responstiden er i dette tilfælde 16 minutter og 31 sekunder”, skriver regionen i sin mail.

Ifølge Region Hovedstadens tolkning er der derfor alene tale om en overskridelse af den lovede 15 minutters responstid på 1 minut og 31 sekunder.

Tre ambulancer blev til to
Region Hovedstaden stiller også spørgsmålstegn ved avisens vurdering af, at der før i tiden ville have været to ambulancer at trække fra i Gilleleje og peger på, at den tidligere ambulance var en såkaldt dag-ambulance som blev indsat i tidsrummet kl. 07.30-19.

Og da ulykken fredag fandt sted efter kl. 19, så er det faktuelt forkert at skrive, at der tidligere ville have været en ekstra ambulance at trække fra.

Der er selvfølgelig korrekt. Der er dog et stort men.

Gribskov Kommune var ikke alene om at miste en ambulance, for i samme omgang som man fjernede dag-ambulancen fra Gilleleje, fjernede Region Hovedstaden også en ambulance fra Helsingør og en fra Frederiksværk, hvorfor der mere ofte sker udrykninger til og fra nabokommuner.

Region Hovedstaden skriver, at den nærmeste ambulance var på vej fra Hillerød Hospital til sin base i Helsinge, og vi har derfor bedt om at få oplyst, hvor Gillelejes ene ambulance befandt sig på pågældende tidspunkt.

Regionsrådsformand havde reageret
Region Hovedstaden peger desuden i sin mail til Netavisen Gribskov, at Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) skam reagerede behørigt på Økonomiudvalgets henvendelse og har i sit svar vedhæftet et brev som regionsrådsformanden sendte sidste år til borgmesteren og som kan hentes som et PDF-dokument her: Svar på henvendelse fra Gribskovs Borgmester fra Region Hovedstadens formand.

Bent Hansen bekræfter overfor avisen, at der har været et efterfølgende møde og at han i forbindelse med den aktuelle sag har bedt Region Hovedstaden om en redegørelse.

“Jeg følger det her tæt, for det er klart at jeg bekymrer mig om borgerne i Gribskov Kommune”, siger Borgmester Bent Hansen til avisen.

Dialogen mellem Region Hovedstaden og borgmesteren har endnu ikke ført til markante ændringer i ambulancedækningen i Gribskov Kommune.

Her ses opkaldslisten til 1-1-2 som avisen er blevet præsenteret for af vidnerne på stedet. (Screendump fra telefon)

 

Her ses opkaldet som en brandmand på stedet foretager til en kollega kl. 23.12, og kollegaen løber til hjælp på stedet. (Screendump fra telefon)

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce