Annonce

Rektorer: Vi ønsker ikke at modtage elever på grund af ry og rygter om “fede fester”

Debat: Rektorerne fra de nordsjællandske gymnasier har sendt følgende pressemeddelelse for at give udtryk for deres fælles holdning til debatten om elevernes alkoholvaner.

Vi har et ansvar for det, der sker på vores skoler ifm. gymnasiefester og elevarrangementer. Vi er klar over, at vi har en ungdomskultur, hvor et mindretal fra tid til anden drikker umådeholdent, og at nye gymnasieelever ofte påvirkes af ældre elevgrupperinger, der er fortalere for en voldsom alkoholindtagelse. Dermed er der en risiko for, at nogle elever socialiseres til at tro, at ’sådan gør man’ på gymnasiet. Den del er vi meget opmærksomme på, og vi fortælle eleverne, at det altså ikke er ”sådan noget”, man bare gør på gymnasiet; At der også er elevgrupper, som ikke ønsker at drikke alkohol, og dem skal man respektere.

Gymnasiet har først og fremmest til opgave at uddanne eleverne, og at festerne ikke skal være trækplastret, når man vælger ungdomsuddannelse. Gymnasierne og deres rektorer kan have forskellige holdninger til et generelt alkoholforbud, men vi er alle enige om, at ingen af os ønsker at modtage elever på grund af ry og rygter om “fede fester”. Som institutioner er vi ikke en øde ø.

På de forskellige gymnasier gør rektorerne og lærerne en indsats for, at eleverne er vidende om de kort- og langtidssigtede negative konsekvenser, der er forbundet med indtagelse af store mængder alkohol. Men rektorerne er også klar over, at de som institutioner ikke er en øde ø.

Eleverne påvirkes også af signaler og holdninger til alkohol bl.a. hjemmefra. Hvis vi skal gøre noget ved de unges alkoholvaner, så skal dialogen ikke kun foregå på skolen – den skal også foregå derhjemme. Gymnasierne har allerede sat tydelige og trygge rammer om festerne, og at forældrene har et særligt ansvar for at sikre, at eleverne ikke drikke umådeholdent inden festerne.

Rektorerne fra nedenstående gymnasier ønsker at pointere følgende:

  • Vores hovedanliggende er at danne og uddanne eleverne, så de kan træde ud i samfundet som reflekterende, vidende, ansvarlige og handlekraftige personer.
  • Det gør vi ved i samarbejde med eleverne at udstyre dem med en lang række kompetencer, der ud over viden og læring, også har med sociale og personlige dimensioner at gøre. Vores elever skal opføre sig civiliseret.
  • Derfor bestræber skolerne sig på overfor eleverne at bevidstgøre dem om alkoholens både kort- og langsigtede negative konsekvenser.
  • De kortsigtede handler om den risikoadfærd, der meget ofte er forbundet med umådeholden indtagelse af alkohol. Rigtig meget kan gå galt, når større alkoholpåvirkede grupper mister kontrol. Desuden forsøger vi alle at forklare de unge, at umådeholden alkoholindtagelse, hvor virkningen alene er målet, set ud fra et modenheds- eller dannelsesaspekt, forekommer pubertært og uden for skiven.
  • De langsigtede konsekvenser handler om tidligt indlærte vaner, der kan være trædesten til et langvarigt misbrug af alkohol, til stor skade for den enkelte og samfundet.
  • Som institutioner er vi ingen ø. Vores elever påvirkes fra utallige – ofte kyniske – kommercielle aktører. Eleverne påvirkes af signaler – eller mangel på samme – hjemmefra. Og de påvirkes af sig selv. Ofte er det stærke (ældre) elevgrupperinger, der brander voldsom alkoholindtagelse, og et stort elevsegment socialiseres derfor til “at sådan gør man”. Det er alle skoler meget opmærksomme på.
  • Skolerne og deres rektorer kan have forskellige holdninger til et generelt alkoholforbud, men vi er alle enige om, at ingen af os ønsker at modtage elever på grund af ry og rygter om “fede fester.
  • Vi er i øvrigt alle meget optaget af at:

– Begrænse de unges indtagelse af alkohol
– Modvirke og forebygge uheldige og undertrykkende rollemodeller internt blandt eleverne
– Få forældres opbakning og forståelse
– Tage vare på elevernes sikkerhed
– Etablere sociale begivenheder – også uden alkohol

Underskrivere: Kirsten Schiellerup, Allerød Gymnasium, Henrik Madsen, Egedal Gymnasium & HF, Henrik B Bæch, Espergærde Gymnasium og HF, Peter Kuhlmann, Frederiksborg Gymnasium og HF, Peter Bech Sørensen, Frederikssund Gymnasium & HF, Johnny Simonsen, Frederiksværk Gymnasium og HF, Kristoffer Høy Sidenius, Gribskov Gymnasium, Sune Bek, Helsingør Gymnasium, Carsten Gade, Marie Kruse Skole og Gymnasium, Claus R. Campeotto, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Ruth Kirkegaard, HF & VUC Nordsjælland, Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?