Se kommunen over skuldrene: Sådan bruger de dine penge

Gribskov: Som den første kommune i landet tilbyder Gribskov snart borgerne mulighed for at sætte sig ind i, præcis hvad deres skattekroner bliver brugt på.

Går dine skattekroner til kommunens vuggestuer, til flere nye veje, eller til at rydde op på strandene? Og hvor er det egentlig, at der skal spares, hvis der skal bruges flere penge på kultur, idræt eller flere ældreboliger?

Et nyt tiltag på kommunens hjemmeside gør det nu muligt at taste din månedsløn ind og se, hvad din kommuneskat går til: Hvad går din skat til?

På hjemmesiden ligger også en enkel grafisk fremstilling af tre typiske borgere/familier i Gribskov med en fordeling af de skattekroner, som betales i kommuneskat.

Borgmester Kim Valentin håber, at det nye redskab kan få flere borgere til at interessere sig for kommunens økonomi og fordelingsnøgler. Byrådet tager i denne måned hul på de politiske forhandlinger om næste års budget, og borgmesteren ser gerne, at så mange borgere som muligt tager aktivt del i diskussionerne.

 

– Det er helt afgørende for vores lokale demokrati og følelse af fællesskab i Gribskov, at vi får borgerne til at tage del i debatten. Det er jo nu, at vi skal til at lægge rammerne for, hvad vi bruger penge på næste år. Derfor er det nu, at borgerne skal engagere sig lidt, siger Kim Valentin i en kommunal pressemeddelelse.

Kom med dine input
Kommunen åbner også op for, at alle borgere kan komme med skriftlige input, forslag og kommentarer til næste års budget. Forslagene bliver samlet sammen i en oversigt, som udleveres til alle byrådets partier op til det budgetseminar, som byrådspolitikerne afholder sidst i august.

Forslag og kommentarer kan sendes på mail, gribskov@gribskov.dk med ‘budget’ i emnefeltet, frem tom. 21. august.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?