Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Seth Sethsen dræbte taxachauffør: Forbliver bag tremmer efter 36 år

RETTEN: Det var utilrådeligt at prøveløslade Seth Sethsen, der ikke havde medvirket til at gennemføre en retspsykiatrisk undersøgelse, det fremgår af en kendelse afsagt i Højeste Ret den 29. juni 2022. Seth Sethsen har siddet fængslet, siden han i 1985 skød og dræbte en taxichauffør. Han har flere gange uden held søgt om prøveløsladelse.

Det seneste forsøg blev – ligesom de foregående – afvist af Kriminalforsorgen, og derfor gik Seth Sethsen rettens vej.

Retten i Glostrup afviste i maj 2021 en prøveløsladelse, men den 23. december 2021 besluttede Østre Landsret, at Kriminalforsorgen skulle fastsætte vilkår for en prøveløsladelse.

Seth Sethsen blev i 1986 idømt fængsel på livstid for drab og anden særdeles alvorlig personfarlig kriminalitet. Han blev varetægtsfængslet i oktober 1985 og havde på tidspunktet for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse afsonet i næsten 35 år.

Sagen angik, om det efter Seth Sethsen’s forhold var utilrådeligt at prøveløslade ham, da direktoratet traf afgørelse herom.

Det var oplyst, at Seth Sethsen ikke havde gennemført et udslusningsforløb og kun havde haft ledsagede udgange, hvilket skyldtes bl.a., at han ikke havde formået at samarbejde stabilt med psykolog og psykiater. Seth Sethsen havde desuden afvist at medvirke til at gennemføre en retspsykiatrisk undersøgelse, og der var derfor ikke udarbejdet en psykiatrisk speciallægeerklæring, der kunne forelægges for Retslægerådet til brug for vurderingen af spørgsmålet om hans farlighed.

På den baggrund fandt Højesteret ligesom byretten, at det på tidspunktet for direktoratets afgørelse var utilrådeligt at prøveløslade Seth Sethsen.

Landsretten var kommet til et andet resultat, men Højesteret’s afgørelse betyder nu at Seth Sethsen forbliver fængslet.

Blandt de længst fængslede mordere
Seth Sethsen er en af de længst fængslede personer i danske fængsler, og har for flere år siden slået politimorderen Palle Sørensen, som sad fængslet i 32 år, 7 måneder og 15 dage for drabet på fire politibetjente, før han blev sat på fri fod på baggrund af en benådning.

Naum Conevski idømtes den 26. juni 1985 af et nævningeting i Østre Landsret livsvarigt fængsel for et dobbeltdrab begået tidligt om morgenen den 20. maj 1984 mod 2 unge mænd, som havde slået lejr ved området Femøren på Amager Strand – og har således siddet fængslet i 37 år.

Læs HELE dommen her på Domstol.dk

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com