SF forlanger fokus på kørsel af jord til marker

GRIBSKOV: Socialistisk Folkeparti har bedt teknisk udvalg forholde sig til den megen jord, der valfarter til kommunen læsset på store lastbiler.  Partiet mener, kommunen kan gøre det bedre, når det kommer til at sikre grundvandet under os.

“Vi er […] simpelthen bange for, at det samlede grundvandssikrende retlige sikkerhedsnet er så lappet og “komplekst”, og motivationen til bortskaffelse af både ren og uren jord så massiv, at vores forvaltning, efter gældende ret, ikke fanger et forurenet læs jord, før det er for sent. “.

Sådan lyder oplægget fra SF til en politisk sag, der skal til behandling i næstkommende møde i udvalget for Klima, Teknik og Miljø .

Partiet frygter, at kontrollen med jorden der køres til kommunen svigter, og at konsekvenserne ved et svigt kan blive uoverskueligt stort. Partiet peger blandt andet på, at flere sager er blevet omstødt i Planklagenævnet.

“Mange borgere er kede af jordkørslen på vores veje. Og endelig, så har vi en stor interesse i, at vi ikke forvalter for slapt og dermed risikerer en forureningskatastrofe af vores værdifulde grundvandsressourcer, åløb og havvand”, skriver partiet i sagsoplægget.

En ting der kan hjælpe med at give lidt ekstra ro i maven er en ændring i måden, man behandler disse jordkørsler. Her er Hillerød et lysende eksempel, mener SF.

“Da det har vist sig, at Hillerød kommune forvalter ved at give en miljøgodkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 33, så er vi nysgerrige på, hvorfor vi aldrig har gjort det i Gribskov kommune?”, spørger SF og pointerer, at miljøministeren har svaret, at det vil være er gyldig mulighed.

Sagen, har også været til gennemgang hos Codex-advokater, der har skrevet en redegørelse, som

“En gennemgang ved Codexadvokater, der vurderer vores muligheder, påpeger også denne mulighed samt mulighed for at give tilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

I Miljøbeskyttelseslovens § 19 står, der at det kræver en særlig tilladelse for at grave stoffer, produkter og materialer, hvis der er risiko for, at det kan forurene grundvandet.

I første omgang er der behov for, at kommunen sætter sig ned og danner et samlet overblik, lyder det i forslaget:

“I stedet for at endevende gamle sager ønsker vi en række eksempler på scenarier, hvor miljøbeskyttelsen fremover vil kunne blive taget i anvendelse i vores konkrete, lokale omgivelser, da forslagsstilleren med rettidig omhu ser en sådan forvaltning som en værdi, nærmere end som en udgift. Scenarierne bør indgå i forvaltningens vejledning til praksis”, lyder det i det politiske oplæg.

RELATERET LÆSNING:

[VIDEO] På besøg hos Smidstrup Vandværk: Frygter forurening fra nabogrund

Et af problemerne med kvaliteten af jorden er den metode, der anvendes til at teste for forurening. Her bliver ikke målt for blandt andet PFAS, og så er det i øvrigt afsenderkommunen, og ikke modtagerkommunen som står for at teste:

“Det kan ikke være rigtigt, at jord fra en anden kommune skal friholdes fra miljøundersøgelser, fordi nogen synes, at det er nyttiggørende i vores kommune. Den kommunikation ønsker vi adgang til, eftersom alene jordtransporten er kontraproduktiv og altså unyttiggørende for vores trafikale infrastruktur. Dertil kommer naturligvis forureningsrisikoen. Desuden mener vi med denne advokatvurdering i mente,
at vi kan være mere restriktive med landzonetilladelser – flere jordsager (terrænreguleringer) bør nyde landzonesagens eller miljøsagens beskyttelse”, forklarer partiet i det politiske oplæg.

Sagen var i behandling i det seneste møde i teknisk udvalg, og her traf medlemmerne en beslutning om at bede kommunen forberede en officiel sag for at svare på spørgsmålene, der blev rejst i det interne dokument fra Codex-advokaterne. Vi har her på redaktionen bedt om at få denne redegørelse tilsendt, da den ikke fremgår som bilag i sagen.

Den politiske behandling af sagen kan du læse her: Link til dagsorden, teknisk udvalg.

TV-indslag: Vi er stærkt bekymrede
Vi har været ude ved et af disse jordprojekter for at tale med formanden for Smidstrup Vandværk. For her er der stor bekymring for grundvandet, især efter at formanden fik lavet sine egne jordprøver:

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?