Skakklub inviterer til stærkt besat hurtigturnering

GRIBSKOV: Så er der godt nyt for alle skak-fans. Skakklubben Nordkalotten inviterer til en skalturnering søndag den 6. november. Og det gælder om at tænke hurtigt, for man får kun 20 minutter til at vinde. Alle kan deltage.

Tallerkenerne i festsalen på Hotel Gilleleje Strand vil søndag den 6. november være erstattet med skakbrætter. Det sker for at give mulighed for at holde en særlig turnering i hurtigskak, hvor alle kan deltage, men hvor nogle af de stærkeste danske spillere vil stå klar til at vise, hvordan spillet virkelig kan spilles.

Det koster 200 kroner at deltage. Er du allerede så god, at du har en titel (IM eller GM), så er der gratis adgang. Indskuddet inkluderer en sandwich samt en øl/vand som udleveres i cafeen i perioden 12.00-13.30. Herudover vil det være muligt at købe øl, vand etc. i cafeen i løbet af turneringen.

Der vil være gratis kaffe, te, og vand til alle deltagere under turneringen.

For de bedste vil der være præmier at hente. I den bedste klasse er der 2.500 kr. i 1. præmie og 1.500 kr. i 2. præmie. I de øvrige klasser er der 800 kr. i 1. præmie og 600 kr. i 2. præmie. Ved ligestilling deles præmierne.

Det hele er gjort muligt med hjælp fra Kvickly i Helsinge og Nordea Fonden som begge er med til at sponsore turneringen.

Opdeles i grupper
Turneringen er en hurtigturnering, hvor der som udgangspunkt spilles i grupper. Antallet af spillere i hver gruppe kan dog ændres af arrangørerne, hvis de f.eks. i forhold til deltagerantal eller spillestyrke finder det hensigtsmæssigt.

Af pladsmæssige grunde er der plads til højst 64 deltagere, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Dagen starter kl. 9.30 med indskrivning. Første parti finder sted kl. 10 og forventet sluttidspunk for turneringen er kl. 18.45.

Man har 20 minutter samt 5 sekunders betænkningstid pr. træk til hvert af sine partier.

Sådan deltager du
Vil du gerne deltage, så kan du sende en mail til mail@nordkalotten.dk senest mandag den 31. oktober 2022 kl. 12.

I mailen skal du oplyse navn,, telefonnummer og mail samt evt. hvilken skakklub du tilhører og din skak-rating. Du behøver ikke være medlem af en klub eller have en rating for at deltage.

Er du medlem af en skakklub er det at foretrække hos arrangørerne, at du tilmelder dig via DSU’s interne turneringssystem.

Indskud i forbindelse med tilmelding skal betales enten til konto nr. 9570/12174764 eller mobilepay: 2875 7098

Detaljerne
Turneringsform: 8 mandsgrupper

Klasseinddeling: Spillerne fordeles efter ratingtal i 8 mandsgrupper

Betænkningstid: 20 min. + 5 sek. pr. træk fra træk 1

Rating: Turneringen rates i DSU-regi (hurtigskak)

Ved eftertilmelding (hvis den accepteres) betales et ekstra gebyr på 50 kr.

Der spilles efter FIDE’s regler for hurtigskak

Der er gode adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til: Kontakt Martin Stampe Noer – mail@nordkalotten.dk.