Skoleelever sætter fokus på mobning på nettet

GRIBSKOV: Den digitale tidsalder har ført mange goder med sig, desværre også nogle knap så gode. Her hører digital mobning til, og det er så stort et problem, at elevernes fællesråd for 3. til 9. klasse vil bruge en kommende børne- og ungehøring på emnet.

Det er efterhånden en tradition, at kommunens skoleelever hvert år deltager i en såkaldt børne- og ungehøring, som i år finder sted tirsdag d. 15 marts i Gribskov Kultursal fra. kl. 10-14.

Årets emne er digital mobning, og fælleselevrådene fra 3.-9. klasse har siden sommerferien diskuteret emnet på deres møder og har delt deres erfaringer og gode råd med hinanden.

Problemet med mobning over nettet er et problem for mange unge. Facebook, Twitter og de andre sociale tjenester sover aldrig, og et billede eller en ond tekst kan leve for al evighed. Og ofte ved forældre slet ikke, at deres barn bliver mobbet på nettet, da det ofte er svært at opdage.

Gribskov kommunes fælleselevråd vil derfor med dette års høring stille skarpt på hvordan man ikke skal begå sig på nettet, og komme med råd og oplysning om, hvilken hjælp der er at hente.

Børneudvalgsformand Sisse Krøll Willemoes kommer og byder velkommen på dagen. Jonas Ravn fra ” center for digital mobning” laver oplæg om emnet, og så kommer “Monte Carlo” og underholder efter frokost med rap om mobning.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?