Skolerne i Gribskov klarer sig skidt

GRIBSKOV: Dagtilbud i Gribskov Kommune viser gode resultater i den netop offentliggjorte kvalitetsrapport, hvorimod kommunens skoler klarer sig mindre godt, oplyser Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

På børne- og ungeområdet vil der være endnu mere fokus på faglighed og på det enkelte barns udvikling i de kommende år, kvalitetsrapporterne bygger på nogle nationalt udvalgte målinger, som er fælles for alle kommuner.

Her klarer Gribskov Kommunes skoler sig ikke så godt, hverken nationalt eller i forhold til sammenlignelige kommuner.

– Jeg synes da, det er rigtigt ærgerligt, at skolerne ikke klarer sig bedre, men vores dagtilbud lykkes rigtig godt, og derfor tror jeg på, at det går den rigtige vej. Vi er stadig i fuld gang med implementering af folkeskolereformen og har fokus på det enkelte barns læring og udvikling. Når man dykker ned i tallene, er der også lyspunkter. Flere får i dag mindst karakteren 2 i dansk og matematik, og det er rigtigt vigtig i forhold til at komme ind på en erhvervsuddannelse, siger Formand for Børneudvalget Sisse Krøll Willemoes.

Lav andel får udsat skolestarten
Ifølge tal fra Undervisningsministeriets database er det ganske få elever som får udsat deres skolestart. Her ligger Gribskov som nummer fem på landsplan, og ifølge Gribskov Kommune er det resultat af kommunens arbejde med at gøre skolerne “børneparate”.

I forhold til inklusion ligger Gribskov Kommune som nr. 45 på landsplan for hele skoleforløbet og nummer to på landsplan for 0. klasse.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har gode resultater, når det handler om blandt andet sproglig udvikling. Vi har haft fokus på en tidlig indsats, og det bærer frugt. Nu sætter vi endnu mere ind på at udvikle og følge det enkelte barn, så alle børn bliver så dygtige, som de kan. Jeg ved, der foregår et rigtig godt fagligt arbejde ude på skolerne, og derfor tror jeg på, vi kan lykkes med det, siger Formand for Børneudvalget Sisse Krøll Willemoes i pressemeddelelsen fra Gribskov Kommune.

Indsats for faglighed
Gribskov Kommune oplyser at man i de kommende år vil arbejde for at styrke børn og unge fagligt, og derfor har Børne- og ungeområdet nedsat et program i 2016, som de kommende år skal opbygge en læringskultur, der kan være med til at styrke fagmedarbejderne yderligere.

Læringskultur betyder, at både medarbejdere og ledere i højere grad end i dag systematisk indsamler viden om, hvordan barnet eller den unge udvikler sig og anvender denne viden til at kvalificere de faglige valg og indsatser, forklarer Gribskov Kommune i pressemeddelelsen.

Det skal give medarbejderne endnu bedre mulighed for at gøre mere af det der virker og mindre af det, som ikke fører til de ønskede resultater.

Børneudvalget behandler den 22. februar Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud 2014-15.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?