Socialt Netværk Gribskov til udvalgspolitikere: Hold op med at ignorere os

GRIBSKOV: Følgende er et debatindlæg indsendt af borgergruppen Socialt Netværk Gribskov og stilet til de lokale politikere i Gribskov Kommunes sociale fagudvalg. Gruppen overrækte sidste måned en række udvalgsmedlemmer et katalog som de mener peger på alvorlige problemer i Jobcenter Gribskov, men har ikke siden hørt tilbage.

DEBATINDLÆG: Kan vi som borgergruppe tillade os at forvente svar på skrivelser fra byrådets politiske udvalg? Ja, vil de fleste nok mene – men virkeligheden er en helt anden.

Borgergruppen af frivillige i Socialt Netværk – Gribskov, åbnede officielt dørene op den 1. september i år, hvor vi overleverede et større stykke frivilligt arbejde i form af et katalog, som belyser de mange problemer som dagligt udspiller sig på jobcenter Gribskov.

Relateret læsning:
Frivillige starter borgergruppe for folk fanget i jobcenter-systemet

Imod al forventning mødes vi af total tavshed, hvilket vi faktisk stiller os undrende overfor. Er det kun formanden, som kan melde tilbage eller har de resterende medlemmer af beskæftigelse udvalget ingen mening om det alvorlige indhold, som præger vores katalog?

Vi stiller os ligeledes undrende overfor manglende respons fra udvalgsformand Jens R. Holck (SF) vedr. rundbordsmøde d. 29.09.2022 i børn- og unge regi.

Vi accepterer, at mødet indeholdt flere chokerende oplysninger vedr. procesfejl i sagsbehandlingen. Dog håber vi, at et oversigtskatalog vedr. dette område kan bane vej for dialogen, som vi i øjeblikket ikke ser ske – på bekostning af de alvorlige konsekvenser selve sagsbehandlingen udgør overfor den enkelte eller hele familier.

Det må på beklageligvis konstateres, at om du henvender dig til en ansat eller en politiker her i Gribskov kommune, så er ventetiden på svar uendelig lang, og svaret du vil modtage har ofte kun ganske lidt at gøre med det spørgsmål, du sendte afsted indledningsvis.

SE OGSÅ: TV-INDSLAG: Borgere i konfrontation med lokale politikere: “Vi bliver ikke behandlet værdigt”

Det kan ikke accepteres, at der foretages partshøringer via telefon eller over få dage. Forvaltningsloven beskriver ganske tydeligt de regler som kommunerne skal efterleve, og vi er faktisk pænt trætte af at møde disse “udfordringer”… udover alle de andre lovmæssige fejl som vi uundgåeligt støder på med jævne mellemrum.

Det opleves, at især meget sårbare borgere er underlagt denne form for sagsbehandling, hvor det forvaltningsmæssige er helt ude i skoven og retssikkerheden rives væk under borgerne.

Social Netværk – Gribskov har i sin korte levetid optil flere eksempler på, hvordan tingene forhales… hvilket ligeledes indgår som et af mange punkter i kataloget, vi har sat sammen. Punkter vi meget gerne ville debattere med udvalget om, men det kan jo godt gå hen og blive vanskeligt, hvis man ikke føler ansvar for det, vi som gruppe advokere for.

Debatindlægget er skrevet af:

 

Styregruppen for Socialt Netværk – Gribskov
(Identitet på styregruppens medlemmer er redaktionen bekendt, red.)

FAKTA: Socialt Netværk Gribskov?
Netværket består af en gruppe borgere, der alle har været gennem systemet og nu kæmper for bedre vilkår for andre i samme situation.

TV Nordkysten var med, da netværket holdt reception og i den anledning havde inviteret en række lokale politikere til en snak om situationen i kommunens jobcenter samt for at overrække et katalog med forslag på fokusområder og løsninger.

Du kan få mere at vide om netværket og dets formål i TV-indslaget herunder.

Indslaget er produceret af TV Nordkysten i samarbejde med Netavisen.nu.