Spareøvelser pynter på kommunens årsregnskab

Gribskov: Kommunens mange spareøvelser sidste år har båret frugt. I alt er der brugt 65 millioner kroner mindre end oprindeligt forventet, og det glæder borgmesteren.

Borgerne i Gribskov kan glæde sig over, at kommunens regnskab for 2015 viser punktlig nøjsomhed og et mindreforbrug på 65 mio. kroner på den almindelige drift. Sådan skriver kommunen i en nyligt udsendt pressemeddelelse, der redegører for kommunens økonomi hele sidste år.

Årsregnskabet for 2015 blev i går præsenteret for økonomiudvalget. De sparede penge får dog ikke lov til at samle støv i kommunekassen. Pengene er allerede øremærket til udgifter, som kommer i år.

Ifølge borgmester Kim Valentin er kommunens økonomi nu sammenlignelige med en svensk bil.

– Vores regnskab er som en Volvo – pålidelig, velafprøvet og komfortabel uden at være pralende eller ekstravagant, forklarer han i pressemeddelelse.

Mindreforbruget på 65 mio. kroner svarer til 2,8 procent af kommunens samlede budget på 2,3 mia. kroner.

Store udfordringer i vente
Ifølge kommunen kommer regnskabet på baggrund af et år, hvor udgifterne til børn med særlige behov har været stærkt stigende – både i Gribskov og andre kommuner. Flere børn henvises til specialundervisning, og det er rigtig dyrt.

Børneudvalget har blandt andet vedtaget en ny handleplan, som kunne tage højde for udgifterne. Samtidig har kommunen tilpasset forældrebetalingen til dagtilbud, hvor nogle forældre i en årrække havde betalt for meget for pasningen af deres børn. De penge er allerede røget retur til forældrene.

Vækst og udvikling
Kassebeholdningen er med udgangen af 2015 på 193 mio. kroner, hvilket betragtes af kommune som et fornuftigt leje, som vil give mulighed for at investere i vækst og udvikling også i de kommende år.

Den næste store udfordring kan dog anes forude. Det er regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at alle landets kommuner skal betale et ekstraordinært beløb. For Gribskovs vedkommende betyder det, at kommunen skal finde ekstra 100 mio. kroner i besparelser i de kommende år.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?