Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Stafet For Livet samler cykelhold: Kører til Roskilde for at støtte kræftramte børnefamilier

GRIBSKOV: Foreningen ‘Stafet for livet – Gribskov’ har sammensat et cykelhold, der lørdag den 21. maj kører fra Helsinge Hallen og mod Roskilde for at støtte op om indsatsen for at yde hjælp til børn, der oplever et nært familiemedlem blive ramt af kræft.

Vil du gerne heppe holdet godt på vej, så cykler de fra Helsinge Hallen lørdag den 21. maj klokken 09. Målet et Byparken i Roskilde, hvor de forventeligt vil ankomme klokken ca. 13.30.

I Byparken er ‘Stafet For Livet – Roskilde’ på dagen i fuld færd med at afvikle en stafet til gavn for kræftsagen, og holdet fra Gribskov vil sammen med cykelhold fra andre byer på Sjælland støtte op om den gode sag.

– Hvert år oplever næsten 35.000 børn i Danmark, at deres mor eller far bliver indlagt med alvorlig sygdom. Selvom vi ved, at det kan få stor betydning for dem senere i livet, så er der mange, der ikke får hjælp til at håndtere den svære situation. Det vil vi sætte fokus på med cykelløbet den 21. maj, siger Erik Overgaard Nielsen, der er projektkonsulent for Stafet For Livet, som er en del af Kræftens Bekæmpelse i en udsendt pressemeddelelse.

Det lokale cykelhold fra Gribskov har til anledningen medbragt en depeche med en status for indsatsen i Gribskov Kommune og et spørgsmål til modtageren om, hvilke indsatser de arbejder med.

“Spørgsmålet er en opfordring til at arbejde videre med området, men skal også synliggøre de indsatser, der allerede findes”, lyder det som forklaring i den udsendte pressemeddelels

Du kan læse mere om initiativet på www.cancer.dk/traedtil/

Stafet For Livet?
Stafet For Livet er en eventrække under Kræftens Bekæmpelse, som afholdes i 66 byer landet over fra maj til september. Det er en 24 timers holdaktivitet, hvor man sammen fejrer livet og fællesskabet – og samler ind til kræftsagen.

Stafet For Livet Gribskov finder sted ved Ramløse Hallen d. 18.–19. juni 2022. Her forventer man omkring 600 deltager og det er stadig muligt at tilmelde et hold med venner, bekendte eller kollegaer som kan deltage.

Hvis man ikke har noget hold og stadig gerne vil deltage, har Stafet For Livet deres eget hold ”Det Åbne Hold”, som man kan tilmelde sig.

Man kan også tilmelde sig som ‘Fighter’. Fighter er nuværende eller tidligere kræftpatienter, som deltager som æresgæster.

Tilmelding og yderligere information på: www.stafetforlivet.dk/stafet/gribskov

FAKTA – Børn som pårørende
Hver dag mister fem børn i Danmark mor eller far, og op mod 35.000 børn oplever hvert år, at mor eller far bliver indlagt med kritisk sygdom.

Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom, og cirka 122.000 børn vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

“Undersøgelser viser, at børn, der ikke får hjælp til at tackle sorgen, har større risiko for psykiske lidelser, social mistrivsel og har sværere ved at gennemføre en uddannelse. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse nationalt, regionalt og kommunalt – og i samarbejde med andre – for bedre vilkår og rettigheder til alle børn, så ingen står alene”, oplyser Kræftens Bekæmpelse i den udsendte pressemeddelelse, som fortsætter:

“Vores nabolande har lovgivning, som sikrer en indsats målrettet børn, som er pårørende. Det har Danmark ikke. I januar 2022 bakkede en række folketingpolitikere op om beslutningsforslag B23 om lovsikret hjælp til pårørende. I Kræftens Bekæmpelse er vi er glade for, at der er kommet mere politisk opmærksom på børn som pårørende, men der skal handling bag hensigtserklæringerne.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler bl.a. at der oprettes sorggrupper på de danske folkeskoler, som vil sikre bedre støtte til børn, som er pårørende. Kræftens Bekæmpelse har samarbejde med 20 kommuner om projektet og arbejder for at få flere med.”

Læs mere på: https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/indsats-boern-som-paaroerende/

Seneste nyheder:

Tip os!