Kriminalmagasinet Politirapporten

Status på efterforskningen af gaslækagerne i Østersøen

I forlængelse af gaslækagerne i Østersøen har Københavns Politi indledt en efterforskning af hændelserne. Efterforskningen sker i tæt samarbejde med øvrige relevante myndigheder, herunder Rigspolitiet, PET og energimyndighederne. Det er desuden intentionen at etablere et fælles internationalt efterforskningshold bestående af relevante myndigheder fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige.

Københavns Politi har i forlængelse af gaslækagerne i Østersøen indledt en efterforskning af hændelserne. Efterforskningen sker i tæt samarbejde med relevante myndigheder, herunder Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og energimyndighederne. Forsvaret er i den forbindelse anmodet om bistand til besigtigelse af gerningsstedet i Østersøen.

Herudover er dansk politi i tæt kontakt med relevante myndigheder i udlandet om sagen. Som et næste skridt er det intentionen at etablere et fælles internationalt efterforskningshold bestående af relevante myndigheder fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige. Et sådant fælles internationalt efterforskningshold betegnes som et Joint Investigation Team (JIT).

Når der etableres et JIT, kan de deltagende lande dele informationer og beviser direkte imellem hinanden, uden at der skal fremsendes retsanmodninger. Desuden kan de deltagende aktører via det oprettede JIT anmode udenlandske myndigheder om at foretage efterforskningsskridt.

Det forventes, at et JIT kan etableres relativt hurtigt, men det er endnu for tidligt at sige noget om tidshorisonten, da aftalen om et JIT blandt andet skal indeholde retningslinjer for fordelingen af efterforskningen, udveksling af oplysninger med videre. Indtil et JIT er etableret, samarbejdes der med de relevante udenlandske myndigheder, herunder de svenske og tyske, på grundlag af de almindelige regler for internationalt samarbejde om efterforskning.

Om Joint Investigation Team (JIT)
Joint Investigation Team (JIT) er et fælles efterforskningshold, hvor retsmyndigheder og retshåndhævende instanser arbejder sammen om tværnationale strafferetlige efterforskninger, baseret på en juridisk aftale mellem to eller flere lande. Ved etablering af et JIT sker der inddragelse af Europol og Eurojust.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.