Stort fremmøde til generalforsamling i DF Gribskov

GRIBSKOV: Dansk Folkeparti i Gribskov, har lørdag den 12. marts afholdt ordinær generalforsamling i Kulturhuset, Helsinge og her blev næstformand Jørgen Tøjberg enstemmigt genvalgt.

Derudover blev Allan Regnarsson, Henrik Fugl og Mercedes Tøjberg enstemmigt valgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Lise Mørk og Thomas Rolandsen ligeledes enstemmigt valgt. Som suppleanter blev Peter Kjærsgaard genvalgt og Michael Rerup blev nyvalgt, begge enstemmigt. Bestyrelsen konstituerer sig senere på måneden, skriver DF Gribskov i en pressemeddelelse.

Det var en generalforsamling med stort fremmøde og stor spørgelyst. Formanden kunne oplyse at afdelingen fortsat var i fremgang, DF Gribskov havde ved årsskiftet 178 medlemmer hvilket gjorde den til den næststørste DF afdeling i Nordsjælland.

Der blev fra medlemmerne udtrykt stor utilfredshed med Folketingets lovgivning omkring udlændinge. Den positive særbehandling af udlændinge var et af de store emner. Der bliver ikke ydet den samme hjælp til danske statsborgere når det gælder ret til bolig. Hjemløse borgere i Gribskov ville være taknemlige hvis også kommunen viste samme ildhu med at skaffe dem tag over hovedet og fod under eget bord.

Der blev tilkendegivet massiv støtte til Byrådsgruppen for dens arbejde i Byrådet. Den skulle fortsætte med at være kritisk og konstruktiv var ønsket fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede følgende udtalelse:
Dansk Folkeparti i Gribskov Kommune har på sin generalforsamling den 12. marts 2016 vedtaget følgende udtalelse:

Den af skiftende regeringer i nyere tid førte polititik omhandlende flygtninge og migranter er en katastrofe.

Den er ødelæggende for samfundets sammenhængskraft. Den positive særbehandling af udlændinge der af egen vilje ønsker at bo i Danmark på områder som ret til bolig, sociale ydelser, uddannelse og ikke mindst adgang til arbejdsmarkedet indvirker negativt på samfundet.

Flygtninge (konventions) og migranter (indvandrere) skal ikke have særbehandling. Flygtninge må forventes at skulle vende tilbage til det samfund og kultur de er flygtet fra. Det er indlysende at de skal have et ophold i Danmark der gør dem bedre til at genopbygge det samfund de er flygtet fra. De skal ikke integreres i det danske samfund og tage varigt ophold her.

Migranter (ikke inviterede) uden de uddannelser eller integrationspotentialer som Danmark har brug for skal ikke gives varig opholds/arbejdstilladelser, de skal afvises ved grænsen. Danmark er ikke et åbent integrationsland, vi skal stille krav til de migranter der ønsker at bo i Danmark.

Hjælp til mennesker i nød skal alene ydes i nærområderne og ikke ved, som det nu er tilfældet, ved ophold i Danmark med en positiv særbehandling der skævvrider homogeniteten/sammenhængskraften. Som undergraver kommunernes mulighed for at yde borgerne den sociale sikkerhed der har været gældende.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?