Strømafbrydelse og røg i Netto

BLISTRUP: Tirsdag morgen blev Falck i Helsinge sendt afsted på en melding om brand i den nye Netto butik i Blistrup. Her var strømmen kort før gået, hvorefter der var kommet røgudvikling i butikken.

Tirsdag morgen kl. 09.09 blev Falck i Helsinge afsendt på en alarm om ild i den nye Netto i Blistrup. Butikken er bygget stort set samtidig med den kollapsede Netto i Dronningmølle.

Pludselig røg strømmen i butikken, og da der samtidig væltede røg ud af ventilationen og ud i selve butiksområdet blev butikken omgående rømmet for personale og kunder.

Brandvæsnet blev alarmeret om ild i butikken, og kort efter var både sprøjte og tankvogn fremme fra Falck i Helsinge. Brandkøretøjerne kom fra Helsinge idet mandskabet i Gilleleje var optaget af en brandmelder på asylcentret i Esbønderup.

Ved brandfolkenes ankomst var der meget røg på stedet, og røgdykkerne undersøgte straks butikken og der blev ikke fundet nogen brand. Røgen viste sig at stamme fra en røgkanon i butikken.

Røgkanonen var gået af i forbindelse med strømafbrydelsen. Røgkanonen sidder i tobaksrummet, og den voldsomme røgudvikling gav derfor god mening.

Brandvæsnet hjalp til med at få trykket røgen ud af butikken, og da strømmen var tilbage i butikken kunne ventilationsanlægget i butikken også selv hjælpe til.

Ingen personer kom noget til ved morgenens uheld, hvorfor strømmen kortvarigt var afbrudt i dele af Blistrup vides pt. ikke.

Røg brand Netto 05042016 (4)
Brandbilerne vakte stor opsigt, men heldigvis var der alene tale om en irriterende teknisk fejl. (Foto: Allan Andersen)
Røg brand Netto 05042016 (8)
Her frigives butikken efter udluftning med en overtryksventilator, der var ingen fare ved dagens pludselige røgudvikling. (Foto: Allan Andersen)

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?