Svensk model for sortering af affald kan være på vej

Gribskov: Affaldsposer med farver alt efter, hvad indhold de skal fyldes med. Modellen har rod i Sverige, men nu er den på vej til Gribskov og vil resultere i bedre miljø uden ekstra udgifter. 

Hvis borgerne i Gribskov Kommune begynder at sortere deres affald i farvede poser, vil det gavne miljøet uden at blive dyrere. Det viser en analyse, som de tre kommuner Gribskov, Frederikssund og Halsnæs har bestilt for at se, om den såkaldte svenske affaldsmodel er gangbar i Nordsjælland.

Senest i 2022 skal mindst 50 procent af affaldet fra de danske husstande blive genanvendt, et tal, der ligger på 44 procent i Gribskov Kommune i dag. Og her kan sortering i farvede affaldsposer – optisk posesortering – være svaret.

Optisk posesortering går ud på, at borgerne sorterer deres affald i farvede poser. For eksempel metal i den røde pose, madaffald i den grønne pose, plastik i den gule pose, og så videre. Så binder man knude på hver enkelt pose og putter dem alle ud i den samme skraldespand. Når skraldebilen har tømt spanden, køres poserne til et optisk sorteringsanlæg. Her vil det blive sorteret, så alle de gule poser med plastik havner i én container og de grønne poser i en anden container og så videre.

Nyt sorteringsanlæg på vej
De tre kommuner i OPNord-samarbejdet – Gribskov, Frederikssund og Halsnæs – har undersøgt, om der kunne være grundlag for et anlæg i Nordsjælland. Og resultaterne er positive.

– Analysen viser, at både økonomien og teknologien fungerer. De foreløbige resultater viser, at vi kan bygge et sorteringsanlæg og sortere i fire til seks typer affald uden, at det bliver dyrere, end det er i dag – og det er selvfølgelig interessant, hvis vi kan få bedre service, uden at prisen stiger, siger Kim Valentin i en kommunal pressemeddelelse.

Fokus på sommerhuse
Ordningen er ikke særlig udbredt i Danmark endnu. Kun Vejle og Århus har erfaringer med sådan et anlæg, og begge anlæg er i dag lukkede. Dog har teknologien  ændret sig en del siden da og er både meget bedre og meget billigere.

Analysen omfatter alle boligtyper i de tre kommuner, men borgmesteren vurderer, at optisk posesortering vil være særligt gavnlig i sommerhusområderne.

– Vi har haft nogle udfordringer med at finde den gode måde at sortere affald på heroppe. Dels har vi mange sommerhuse, som vi gerne vil have til at sortere affald, dels har vi nogle veje, som ikke kan bære store skraldebiler. Så vi har været på udkig efter en model, der kunne tage højde for de forhold. Derfor faldt vores blik på optisk posesortering, siger Kim Valentin.

Også formand for Teknisk Udvalg Bo Jul Nielsen har set resultaterne fra analysen.

– En stor fordel ved optisk posesortering er, at man kan sortere i mange typer affald men nøjes med én skraldespand ved hver bolig. Vi kan ikke komme udenom at skulle genanvende mere affald i fremtiden, og det skal gerne gøres så nemt som muligt for borgerne, siger Bo Jul Nielsen i pressemeddelelsen.

Gribskov Kommunes tekniske udvalg har truffet beslutning om at gå i dialog med andre interesserede parter om at få bygget sådan et anlæg, blandt andet Vestforbrænding og en række andre kommuner.

Bo Jul Nielsen vurderer, at der stadig er lang vej til, at et eventuelt anlæg kan stå færdigt.

– Først skal vi vælge, om vi vil gå i den retning, så skal vi i dialog med mulige samarbejdspartnere, og sidst men ikke mindst skal vi undersøge økonomien yderligere. Der er stadig mange ‘hvis’er’,” slår formanden for Teknisk Udvalg fast.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?