Ældrerådet: Politikerne bærer ansvaret for dårlig ældrepleje

GRIBSKOV: Ældrerådet kritiserer det siddende flertal i byrådet for at tillade en væsentlig forringelse i kontrollen af ældreplejen i Gribskov efter at kommunen udliciterede området. Formanden for ældreudvalget, Venstres Birgit Roswall, afviser anklagerne. Torben Møgelhøj tøver ikke, da netavisen spørger til hans holdning omkring kommunens ældrepleje. Han er formand for kommunens ældreråd, et råd der […]

Efter ældresvigt: Kommunen holder fast i Attendo

GRIBSKOV: Det får ikke yderligere konsekvenser for Attendo, at en 91-årig kvinde måtte på hospitalet og dagen efter gik bort efter at have haft et sår, der ikke var blevet plejet ordentligt at personalet i Attendo. Kommunen har udstedt et rødt påbud, men at gå så langt som at lede efter alternative plejeløsninger vil man […]

Kommunen straffer Attendo for groft plejesvigt af 91-årig

GRIBSKOV: Der har være så alvorlige fejl i Attendos pleje af en 91-årig nu afdød borger, at Gribskov Kommune har måtte udstede et rødt påbud til den svenske plejemastodont. Påbuddet kommer efter at kommunen modtog en klage fra en nær pårørende over Attendos pleje for to måneder siden. Den 91-årige døde seks dage senere. Gribskov […]

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?