Borgermøde om asylcenter

ESBØNDERUP: Onsdag d. 16. december er der borgermøde om etablering af asylcenter på det lukkede Esbønderup Sygehus. Håndværkere er allerede i gang ligesom området er under døgnbevogtning. Se billeder indefra sygehuset i artiklen.

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?