Arbejdsløse sendes i praktik uden børneattester

GRIBSKOV: Ifølge flere kilder sender Gribskov Jobcenter arbejdsløse i jobpraktik i børnehaver, daginstitioner og SFO’er uden at der er fremskaffet den lovpligtige børneattest ved omgang med børn under 15 år. Gribskov Kommune benægter at det kan finde sted.

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?