Vi er en anatomisk rodebunke

GRIBSKOV: Mandag den 15. april, kan du deltage i foredraget “Menneskedyret”, som fortæller om hvordan mennesket Homo Sapiens er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, samt en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre (eventet livestreames fra Aarhus Universitet)

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?