Omstridt slam-anlæg igen klar til politisk behandling

Mulige estimerede placeringer for kommende renseanlæg. Grafik: Google Earth/Gribskov Lokalavis.

Gribskov: – Ikke i min baghave, tak! Gribvand Spildevand møder ikke mange smil hos de naboer til områder udpeget som mulige steder for kommunens nye rense -og slam-mineraliseringsanlæg. Nu er to nye områder kommet i spil.

Netavisen Gribskov

Du kan være med

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?